Sökning: "DN Debatt debate page"

Hittade 1 uppsats innehållade orden DN Debatt debate page.

  1. 1. DN Debatts överskattade inflytande på andra medier : En studie av debattsidans genomslagskraft i Aktuellt, Ekot, Göteborgs Posten och Västerbottens-Kuriren

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design; Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design

    Författare :Hanna Nilsson; Arlette Jarl; [2007]
    Nyckelord :impact; opinion; Dagens Nyheter; DN Debatt debate page; agenda setting; media logic; setting the agenda; intermedial agenda setting;

    Sammanfattning : This study intends to examine the impact of a well known debate page in one of Sweden’s biggest newspapers, Dagens Nyheter. We have done this by analysing Ekot, Aktuellt, Göteborgs Posten and Västerbottens-Kuriren to see to what extent they “take” news from the debate page. LÄS MER