Sökning: "DNA-metylering"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet DNA-metylering.

 1. 1. SOCIOEKONOMISK STATUS OCH EPIGENETIK ETT OMAKA PAR ELLER EN OSKILJBAR DUO?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Jessica Persson Schäring; [2020-09-11]
  Nyckelord :Epigenetik; socioekonomisk status; SES; DNA-metylering; hälsa; reversibel;

  Sammanfattning : SAMMANDRAGSOCIOEKONOMISK STATUS OCH EPIGENETIK- Ett omaka par eller en oskiljbar duo?ÄMNE: Liberal ArtsINSTITUTION: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori,Göteborgs universitet, Maj 2020HANDLEDARE: Henrik NilssonTITEL: SOCIOEKONOMISK STATUS OCH EPIGENETIK - Ett omaka par eller enoskiljbar duo?FÖRFATTARE: Jessica Persson SchäringE-MAIL: [email protected] LÄS MER

 2. 2. Hypermetylering i cytologiska prov från cervix och utveckling av allvarliga cellförändringar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Jacob Oscar Alssamaray; [2020]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Cervixcancer kan uppkomma vid ihållande infektion med humant papillomvirus (HPV). HPV orsakar även mildare cellförändringar, CIN-I, som många gånger läker tillbaka. Patienter med cellförändringar av typ CIN-II/III löper däremot större risk att på sikt utveckla cancer. LÄS MER

 3. 3. Epigenetiskt arv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Moa Lindell; [2019]
  Nyckelord :epigenetik; epigenetisk nedärvning; epigenetiska mekanismer;

  Sammanfattning : Epigenetik är den del av genetiken som behandlar förändringar i genuttryck som är oberoende av förändringar i DNA-sekvensen. Det som styr vilka gener som uttrycks och får effekt på fenotyp har studerats av forskare sedan 70-80-talet. LÄS MER

 4. 4. Defence activation in strawberry and pine- Epigenetic changes in treated plants

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Ludwika Komajda; [2016]
  Nyckelord :Epigenetics; nicotinamide; nicotinic acid; DNA methytlation; Fragaria x ananassa; Pinus sylvestris;

  Sammanfattning : Strawberry plants (Fragaria x ananassa) and Scots pine (Pinus sylvestris) represent species, withinagriculture and forestry respectively, that are traditionally protected by utilization of pesticidesincluding neurotoxic insecticides. More environmentally friendly protection strategies are thereforehighly desirable. LÄS MER

 5. 5. Miljögifter – ett hot mot isbjörnens överlevnad?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Jannike Ring; [2014]
  Nyckelord :isbjörn; miljögifter; klimatförändring; organokloriner; kvicksilver; PCB; DDT; PFC; polar bears; climate change; pollutans; organochlorines; mercury;

  Sammanfattning : De rådande klimatförändringarna drabbar Arktis och dess isbjörnar hårt. Smältande isar frigör miljögifter som i årtionden lagrats upp och kan nu ta sig in i och biomagnificeras i den marina näringskedjan, där isbjörnen som toppredator utsätts för hög toxisk stress. LÄS MER