Sökning: "DNA"

Visar resultat 1 - 5 av 594 uppsatser innehållade ordet DNA.

 1. 1. Stridsyxekulturens uppkomst i Sverige

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Annika Petersson; [2019-02-20]
  Nyckelord :Arkeologi; Snörkeramiskkultur; Stridsyxekultur; DNA; Isotopanalyser; Pest; Diet; Båtyxor; Snörkeramik; Hockerställning;

  Sammanfattning : The world is getting more and more technical, science has transformed everyday life as well as our workplaces, the same goes for archaeology. This paper is analysing how older theories are comparative to studies where DNA and isotope analysis now can give a clearer picture regarding where an individual was raised, how their diet was and what heritage they had. LÄS MER

 2. 2. Fluorescens in situ hybridisering : Optimering och vidareutveckling av en kurslaboration på Biomedicinska analytikerprogrammet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Mirjam Alstermark; [2019]
  Nyckelord :Multicolor-FISH; DNA-FISH; Fluorescens in situ hybridisering; kromosomavvikelse; cytogenetic diagnostik;

  Sammanfattning : Fluorescens In Situ Hybridisering (FISH) är en cytogenetisk teknik som kan detektera genetiska sjukdomar och avvikelser i Deoxyribonukleinsyra (DNA) och Ribonukleinsyra (RNA). FISH börjar med kromosomutvinning av önskat analyspreparat, därefter får en direkt- eller indirekt fluorescensinmärkt probe (15-30 baspar lång) binda in till sin genetiska målsekvens via hybridisering. LÄS MER

 3. 3. DNA Barcoding på Växter : Hur kan man använda genetisk barcoding i olika biologiska fält och i den gymnasiala undervisningen?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Ida Ibrahimovic; [2019]
  Nyckelord :DNA barcoding; species identification; diet analysis; plant DNA; ITS; faeces; coprolites; pedagogy; education; high school; forensics; palynology; ecology; biodiversity; DNA extraction; ancient DNA aDNA ; herbivore diet;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien är att sammanfatta vilken gensekvens som används vid genetisk barcoding av växter och hur väl metoden i fråga tillämpas i tre biologiska yrkesområden: dietanalyser i ekologin, analys av pollensporer i forensisk biologi samt analys av uråldrigt DNA (ancient DNA) i paleontologin. Vidare var det även av intresse att se hur genetisk barcoding kan användas i den gymnasiala undervisningen och hur väl den passar in med de svenska styrdokumenten för skolan. LÄS MER

 4. 4. Molecular detection and characterization of begomoviruses from Burkina Faso and Nicaragua

  Magister-uppsats, SLU/Dept. Of Plant Biology

  Författare :Suneel Sekhar Rachapudi; [2019]
  Nyckelord :geminivirus; begomovirus; Calopogonium mosaic virus; Bean golden mosaic virus; Phaseolus vulgaris; polymerase chain reaction; rolling circle amplification;

  Sammanfattning : Agriculture plays a major role in the economy of countries in Africa and America. Viruses have emerged as major plant pathogens during the last few decades on agriculturally important field crop plants. The genus Begomovirus belongs to the family Geminiviridae, which is the largest family of plant-infecting viruses. LÄS MER

 5. 5. CpG islands, but not their methylation level, are key in the regulation of meiotic recombination in chicken (Gallus gallus)

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Ivar Westerberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Meiotic recombination plays a fundamental role in many sexually reproducing species. Recombination shuffles the genetic material during the first meiotic cell division resulting in new combinations of alleles within each chromosome. LÄS MER