Sökning: "DNS"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet DNS.

 1. 1. A Novel Framework For Detecting Subdomain State Against Takeover Attacks

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Rigved Jayaprakash; Vishnu Kalariyil Venugopal; [2022]
  Nyckelord :Domain Name Servers; Subdomain; Subdomain Takeovers; Open-source tools; Google Cloud Platform; Dangling DNS Entry; Second Order Subdomain Takeover; Subdomain Enumeration and Discovery; subdomain validation;

  Sammanfattning : The Domain Name System (DNS) oversees the internet's architecture, providing pointers to both internal and external services. Consequently, enterprises increase their attack surface while simultaneously increasing their exposure to potential cyber threats. Subdomain takeovers happen when a subdomain leads to a website that no longer exists. LÄS MER

 2. 2. Spårning av inkommande trafik till anycastnoder

  M1-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Alexander Petersson; [2022]
  Nyckelord :Domain Name System; Border Gateway Protocol; GeoIP; Anycast routing; Domännamnssystem; Border Gateway Protocol; GeoIP; anycastrouting;

  Sammanfattning : Att en hemsida tar extra lång tid att ladda är inte ovanligt och kan bero på att trafiken från en klient tar en helt annan väg till hemsidans server än den som är geografiskt närmast. Orsaken bakom problemet är att DNS-förfrågningarna färdas onödigt långa sträckor. LÄS MER

 3. 3. Thermal Hydraulics Simulations for Nuclear Energy

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Wilhelm Thunberg; [2022]
  Nyckelord :Simulation; Thermal Hydraulics; Nuclear Energy; CFD; Sub-channel; System Codes; Trace; Cobra; DNS; LES; RANS;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. DNS Enumeration Techniques and Characterizing DNS vulnerabilities

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Genet Thorsell; [2022]
  Nyckelord :DNS security; DNS Enumeration; DNS vulnerabilities;

  Sammanfattning : The Domain Name System is a worldwide global service, considered to be the heart and soul of the internet, that is used for mapping IP addresses to a hostname and vice-versa. Despite the fact that DNS is recognized as a critical internet service, the security aspects concerning its adoption are still highly neglected. LÄS MER

 5. 5. Oligosaccharide Analysis - Assessment of the DNS Method and Specification of Glucans Processed with CGTase

  Master-uppsats, Lunds universitet/Bioteknik; Lunds universitet/Bioteknik (master)

  Författare :Matilda Johansson; [2022]
  Nyckelord :CGTase; DNS; Chromatography; HPAEC; HPAE; Carbohydrate; Carbohydrates; Glucans; Cyclodextrin glycosyltransferase; Biotechnology; Bioteknik; Flory; Enza; Enzyme; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this study, the reagent 3,5-dinitrosalicylic acid (DNS) and high-performance anion exchange chromatography (HPAEC) were used for carbohydrate characterisation. It was revealed that the DNS reaction is not exclusive to reducing ends as commonly thought, but rather that the reagent reacts with other parts of the carbohydrate molecules as well. LÄS MER