Sökning: "DOC"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade ordet DOC.

 1. 1. Lakes are browner in the south than in the north of Sweden despite similar levels of dissolved iron

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Fredrik Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Brownification; DOC; dissolved iron; humic lakes; sulphur deposition; absorbance; climate change;

  Sammanfattning : During recent decades many lakes have become browner in the northern hemisphere and more specific in Sweden. This process is called brownification. Brownification of lakes makes it more difficult to clean water to drinking water and may have negative ecological effects on biota. LÄS MER

 2. 2. Är slutet nära för Privacy Shield? - En analys av huruvida Privacy Shield-beslutet är förenligt med det europeiska dataskyddet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erica Juhlin; [2019]
  Nyckelord :IT-rätt; EU-rätt; Privacy Shield; Data Protection; dataskydd; personuppgifter; Safe Harbor; dataskyddsförordningen; GDPR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : With the fast development in information technology, personal data is increasingly being processed and interchanged cross-border. Processing and transfer of personal data is associated with a risk that the individual's privacy protection is disregarded. LÄS MER

 3. 3. Taktikreglementen i Marinen : Hur har införandet av TRM 1(A) påverkat Marinens syn på uppdragstaktik och manöverkrigföring?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ulrika Mohlin; Max Svantesson; [2019]
  Nyckelord :Mission-type orders; Manoeuvre warfare; Tactical doctrines; Tactical doctrines; Uppdragstaktik; manöverkrigföring; taktikreglemente; militärteori;

  Sammanfattning : I Försvarsmaktens doktriner uttrycks manöverkrigföring och uppdragstaktik som teori och lednings­filosofi. I de taktiska reglementena beskrivs hur uppdragstaktik och manöverkrigföring tillämpas som metod i händelse av fred, kris eller krig. LÄS MER

 4. 4. Barns inflytande i förskolans pedagogiska dokumentation : En kvalitativ studie ur förskollärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Matilda Löfstrand; [2019]
  Nyckelord :Preschool; children s influence; pedagogical documentation; democracy; children s rights; participation; Förskola; barns inflytande; pedagogisk dokumentation; demokrati; barns rättigheter; delaktighet;

  Sammanfattning : This study is written within the framework of the theme of democracy and children's rights. The aim of the study is to contribute knowledge of preschool teachers’ perceptions of children's influence in relation to the pedagogical doc-umentation in preschool. LÄS MER

 5. 5. Optimering av svetsande operationer : En fallstudie utförd inom fordonsindustrin

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Robin Strandberg; [2019]
  Nyckelord :Maskinteknik; Försöksplanering; De sju förbättringsverktygen; Produktionsteknik;

  Sammanfattning : I en värld där kvalitet blir allt viktigare behöver industrin fortsätta att kontinuerligt förbättra produktkvaliteten. Genom statistiska metoder kan organisationer skapa kunskap om produkter och processer som kan användas vid förbättringsarbeten. Examensarbetet genomfördes som en fallstudie på ett företag inom fordonsindustrin. LÄS MER