Sökning: "DSM"

Visar resultat 1 - 5 av 212 uppsatser innehållade ordet DSM.

 1. 1. Moderns erfarenheter av vården vid postpartum depression – en systematisk kvalitativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Caroline Refthammar; Alicia Garcia Karisaar; [2023]
  Nyckelord :Bemötande; depression; EPDS; erfarenheter av vård; individanpassad vård; kvinnors erfarenheter; postpartum depression; specialistsjuksköterska psykiatrisk vård; stigmatisering; systematisk kvalitativ litteraturstudie.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag definieras oftast diagnosen postpartum depression på barnhälsovårdscentralen (BVC) med hjälp av skattningsformuläret Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). I Sverige drabbas mellan 8-15% av alla nyblivna mödrar av diagnosen. LÄS MER

 2. 2. Regleringen av digitala avtalsobjekt i konsumentköplagen : Med fokus på tillhandahållanden av digitalt innehåll och digitala tjänster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ejah Martinsson; [2023]
  Nyckelord :Consumer Services Act; DSM-strategy; digital content; digital services; supplied on tangible medium; goods with digital elements.; Konsumentskydd; konsumentköplag; digitala avtalsobjekt; digitaldirektivet; DSM-strategin; digitalt innehåll; digitala tjänster.;

  Sammanfattning : This thesis describes the new regulation of digital products in the Consumer Services Act (2022:260). The essay focuses specifically on the supply of digital content and digital services which derive from an EU-directive 2019/770 (henceforth The Digital Content Directive). LÄS MER

 3. 3. Complexity Analysis and Structural Optimization for Architecture Models of Mechatronic Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Yuanyang Zhang; [2023]
  Nyckelord :Mechatronic System Design; Architecture Model; DSM; Structural Complexity; Partitioning Optimization Design; Mekatronisk Systemdesign; Arkitektur Modell; DSM; Strukturell Komplexitet; Partitionering Optimering Design;

  Sammanfattning : The design and development of mechatronic system are becoming an increasingly complex task due to the numerous disciplines involved, rapidly increasing scales, and the integration issues of different domains and technologies. The structural complexity of the architecture model design decides the quality of system design in many aspects: the scalability of the system design; usage of allocated resources which influences the computational overhead, etc. LÄS MER

 4. 4. Prolonged exposure vid PTSD efter förlossningstrauma – terapeuters perspektiv– En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Heléne Östergren; [2023]
  Nyckelord :PTSD; birth trauma; CBT; treatment; Prolonged exposure; therapists’ perspective.; PTSD; förlossningstrauma; KBT; behandling; Prolonged exposure; terapeutperspektiv.;

  Sammanfattning : Cirka 3 % av kvinnor som fött barn uppfyller DSM-5 diagnostiska kriterier för PTSD, och minst en tredjedel uppger att de upplevt förlossningen som traumatisk. Prolonged exposure (PE) är en evidensbaserad traumafokuserad kognitiv beteendeterapi och en effektiv behandling för att reducera PTSD-symptom över en varierad traumatiserad population. LÄS MER

 5. 5. Om skälig ersättning till upphovsmän : En utredning av artikel 18 i DSM-direktivet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carl Weihe; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER