Sökning: "DSP"

Visar resultat 1 - 5 av 187 uppsatser innehållade ordet DSP.

 1. 1. Squeezing and Accelerating Neural Networks on Resource Constrained Hardware for Real Time Inference

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Matteo Presutto; [2019]
  Nyckelord :Neural Networks; Quantization; DSP; Inference; neurala nätverk; kvantisering; DSP; inferens;

  Sammanfattning : As the internet user base increases over the years, so do the logistic difficulties of handling higher and higher volumes of data. This large amount of information is now being exploited by Artificial Intelligence algorithms to deliver value to our society on a global scale. LÄS MER

 2. 2. Design of a UAV-based radio receiver for avalanche beacon detection using software defined radio and signal processing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och System

  Författare :Richard Hedlund; [2019]
  Nyckelord :Signal processing; Software Defined Radio; Avalanche; Beacon; Antenna; SDR; DSP; Signalbehandling; Mjuvarudefinierad Radio; Lavin; Lavinsändare; Antenn; SDR; DSP;

  Sammanfattning : A fully functional proof of concept radio receiver for detecting avalanche beacons atthe frequency 457 kHz was constructed in the work of this master thesis. The radioreceiver is intended to be mounted on an unmanned aerial vehicle (UAV or drone)and used to aid the mountain rescue teams by reducing the rescue time in findingavalanche victims carrying a transmitting beacon. LÄS MER

 3. 3. Laborativt arbete inom fourieranalys och motivation till matematikinlärning : Utvärdering och vidareutveckling av en laboration inom fourieranalys och ljudbehandling vid Vetenskapens Hus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Nikolai Artjomenkov; [2019]
  Nyckelord :Motivation; interest; education; lab exercise; Fourier analysis; frequency spectrum; mathematics; physics; technology; sound; music; digitalization; frequency spectrum; Motivation; intresse; undervisning; laborativt arbete; fourieranalys; matematik; fysik; teknik; ljud; musik; digitalisering; frekvensspektrum;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker om ett skolprogram på Vetenskapens Hus har förmågan att skapa en bro mellan gymnasieelevers matematikkunskap, universitetsmatematik och dess praktiska tillämpning för att därmed öka deras intresse och motivation för inlärning av matematik- och fysikämnen. Skolprogrammets tema är fourieranalys och dess tillämpning inom ljudsyntes och digital ljudbehandling (DSP). LÄS MER

 4. 4. Företagande i musikbranschen: En djupdykning i independentbolagets affärsmodeller och strategier

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Linnéa Tullberg; Philip Jussil; [2019]
  Nyckelord :Strategy; Music industry; Business models; Independent labels;

  Sammanfattning : This essay investigates the role of the independent labels in the music industry. The aim is to get greater insight into how the independent labels work and what strategies and business models they use. The study was done through using a qualitative method, interviewing nine people from the music industry. LÄS MER

 5. 5. Parallel Instruction Decoding for DSP Controllers with Decoupled Execution Units

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorteknik

  Författare :Andreas Pettersson; [2019]
  Nyckelord :superscalar; VLIW; SIMT; computer architecture; DSP;

  Sammanfattning : Applications run on embedded processors are constantly evolving. They are for the most part growing more complex and the processors have to increase their performance to keep up. In this thesis, an embedded DSP SIMT processor with decoupled execution units is under investigation. LÄS MER