Sökning: "DSS"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet DSS.

 1. 1. Technology Acceptance of Future Decision Makers - An Investigation of Behavioral Intention Toward Using Artificial Intelligence Tools in Decision Making

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Emelie Gunnarsson; [2020-07-22]
  Nyckelord :Technological advancements; Technology; Big data; Data driven decision making; Decision Making or DM ; Decision Support System or DSS ; Decision Support; Decision aid; Intelligent decision support system; Artificial intelligence or AI ; Automation; Risk; Technology Acceptance Model or TAM ; History; Development; Definition; Concepts and Organization or Organisation ;

  Sammanfattning : Background & Purpose: Rapid technological advancements makes it difficult for organizations to keep up, this alongside with the world becoming more and more digital results in large amount of data being produced. The technological advancements and the large amount of data available results in that AI can be used as a decision making tool in organizations, enabling better decision making. LÄS MER

 2. 2. Open Waters - Digital Twins With use of Open Data and Shared Design for Swedish Water Treatment Plants

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Michael Nyirenda; [2020]
  Nyckelord :Water treatment; Digital twin; open data; Industry 4.0; decision support system; Vattenrening; digitala tvillingar; öppen data; industri 4.0; beslutsunderlagssystem;

  Sammanfattning : Digital twins (DTs) are digital copies of a physical system that incorporates the system environment, interactions, etc. to mirror the system accurately in real time. As effective decision support systems (DSS) in complex multivariate situations, DTs could be the next step in the digitalization of water management. LÄS MER

 3. 3. Study of Improved Sampling and Preparation of East-Swedish Glacial Clay

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :CLARA GARCIA DE HERREROS; [2020]
  Nyckelord :clay; disturbance; sample quality; block sampling; preconsolidation pressure; shear strength.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to determine if the mini block sampling technique couldoffer a complement to the Swedish standard StII piston sampler for achieving higherquality samples. The principle is that having a greater diameter the sample is meticulouslytrimmed to the usual geometry, so that the periphery of the sample is not disturbedby the sampling procedure and the same testing equipment can be employed. LÄS MER

 4. 4. Användarcentrerad Guide för Hållbart Jordbruk - Utformning av ett gränssnitt för utveckling av kvävegödslingsstrategier

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Josefine Flügge; Gustaf Liljegren; [2020]
  Nyckelord :användbarhet; användarcentrerad; design; UX; UI; beslutsstöd; DSS; medieteknik; lantbruk; agritech; intervju; användartest; prototyp; webbgränssnitt; gränssnitt;

  Sammanfattning : I detta examensarbete beskrivs processen för att designa, implementera och utvärdera ett webbgränssnitt som syftar till att hjälpa lantbrukare att ta fram en skräddarsydd kvävegödslingsstrategi. Målet med examensarbetet var att utforska hur ett sådant verktyg kan bli implementerat och brukas av målgruppen. LÄS MER

 5. 5. Insights about Business Intelligence and Decision-Making : A case study at Systembolaget

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Sjöberg; Elisabeth Hugner; [2020]
  Nyckelord :Business Intelligence; Decision Support System; Decision-making levels; System 1 and System 2 decisions; Non-profit organization;

  Sammanfattning : In today’s constantly evolving technological environment, businesses have more tools to support decision-making and these can be categorized as Decision Support Systems (DSS). One of the tools is Business Intelligence (BI), which is regarded as a high-priority investment in organizations nowadays. LÄS MER