Sökning: "DT kolografi"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden DT kolografi.

 1. 1. Patientens upplevelser i samband med DT kolografi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Christina Dundee; Kristina Gelander; [2021-06-08]
  Nyckelord :Röntgensjuksköterska; koloncancer; DT kolografi; smärta; oro; ångest; peri-radiografiska processen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Koloncancer som är den tredje dödligaste cancern i Sverige och diagnostiseras i regel med koloskopi. Koloncancer kan även undersökas genom datortomografi (DT kolografi), något som patienter generellt föredrar eftersom undersökningen är icke-invasiv samtidigt som tarmens insida avbildas. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av datortomografisk kolografi vid utredning av kolorektalcancer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Radiologi; Uppsala universitet/Radiologi

  Författare :Christin Bodin; Unga Elina; [2020]
  Nyckelord :Kolorektalcancer; Datortomografi; Kolografi;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Antalet personer som drabbas av kolorektalcancer ökar varje år och är den tredje vanligaste cancersjukdomen i Sverige. Det gör att efterfrågan av undersökningsmetoderna blir större för att man ska kunna ställa en korrekt diagnos och påbörja behandling. LÄS MER

 3. 3. Patientens upplevelse av förberedelser inför och under DT-undersökning av kolon

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ismar Zejnic; David Borgenstam; [2019]
  Nyckelord :Radiografi; kolon; förberedelser; smärta; röntgensjuksköterska; datortomografi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: DT undersökningar av kolon har blivit allt mer vanligare vid diagnostisering av sjukdomar i colon. Vikten av en god förberedelse är grunden till en god undersökning samt för diagnostiseringen. Syfte: Syftet är att belysa patienters upplevelser av förberedelser i samband med DT undersökningar av kolon. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av information om laxering inför datortomografi av tjocktarmen : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Johanna Stengård; Madeleine Granholm; [2015]
  Nyckelord :CT colonography; purgation; bowel preparation; patient experiences; information; DT-kolografi; laxering; tarmförberedelser; patientupplevelser; information;

  Sammanfattning : Datortomografiundersökning av tjocktarmen har blivit en vanlig undersökning som utförs på röntgenavdelningar. Inför denna undersökning krävs förberedelser i form av laxering och födorestriktioner. LÄS MER

 5. 5. Patientens upplevelse av konventionell kolon med dubbelkontrast och datortomografisk kolografi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Tove Lindström; Riwan Mansour; [2014]
  Nyckelord :Röntgen; datatomografisk kolografi DT kolografi ; konventionell kolon med dubbelkontrast konventionell kolon ; kolon; gasinblåsning; tarmförberedelse; fysiskt obehag; psykisk upplevelse; patientpreferens; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Konventionell kolon och datortomografisk kolografi är några av de vanligaste röntgenundersökningar för utredning av sjukdomar i kolon bland annat koloncancer. Studiens syfte är att öka förståelsen av patienters upplevelser vilket kan ge vägledning i det praktiska vårdarbetet. LÄS MER