Sökning: "DT-Hjärna"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet DT-Hjärna.

  1. 1. Stråldos och bildkvalitet vid datortomografiundersökning av hjärna – En jämförande fantomstudie av olika datortomografers scanprotokoll

    Magister-uppsats,

    Författare :Marit Johannesson; Sara Ku; [2019-02-19]
    Nyckelord :Datortomografi; dosoptimering; DT-Hjärna; bildkvalitet; stråldos;

    Sammanfattning : Background: Technology development in computed tomography has led to more examinations being performed in diagnostic purposes. The increasing number of examination in CT has also led to more CT machines being bought to the clinics. LÄS MER