Sökning: "DT-kolografi"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet DT-kolografi.

 1. 1. Patientens upplevelser i samband med DT kolografi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Christina Dundee; Kristina Gelander; [2021-06-08]
  Nyckelord :Röntgensjuksköterska; koloncancer; DT kolografi; smärta; oro; ångest; peri-radiografiska processen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Koloncancer som är den tredje dödligaste cancern i Sverige och diagnostiseras i regel med koloskopi. Koloncancer kan även undersökas genom datortomografi (DT kolografi), något som patienter generellt föredrar eftersom undersökningen är icke-invasiv samtidigt som tarmens insida avbildas. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av information om laxering inför datortomografi av tjocktarmen : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Johanna Stengård; Madeleine Granholm; [2015]
  Nyckelord :CT colonography; purgation; bowel preparation; patient experiences; information; DT-kolografi; laxering; tarmförberedelser; patientupplevelser; information;

  Sammanfattning : Datortomografiundersökning av tjocktarmen har blivit en vanlig undersökning som utförs på röntgenavdelningar. Inför denna undersökning krävs förberedelser i form av laxering och födorestriktioner. LÄS MER

 3. 3. Patientens upplevelse av konventionell kolon med dubbelkontrast och datortomografisk kolografi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Tove Lindström; Riwan Mansour; [2014]
  Nyckelord :Röntgen; datatomografisk kolografi DT kolografi ; konventionell kolon med dubbelkontrast konventionell kolon ; kolon; gasinblåsning; tarmförberedelse; fysiskt obehag; psykisk upplevelse; patientpreferens; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Konventionell kolon och datortomografisk kolografi är några av de vanligaste röntgenundersökningar för utredning av sjukdomar i kolon bland annat koloncancer. Studiens syfte är att öka förståelsen av patienters upplevelser vilket kan ge vägledning i det praktiska vårdarbetet. LÄS MER

 4. 4. DT-kolografi med fekal taggning och reducerad tarmrengöring

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Andreas Skyttedal; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Patientens upplevelse av bemötande och information vid DT-kolonundersökning

  Magister-uppsats,

  Författare :Merima Catovic Becic; Mirjana Kustrimovic; [2012-03-19]
  Nyckelord :CT colon; Colonography; experiences of Ct; CT colon survey; patients acceptant;

  Sammanfattning : InledningCancer i kolon och ändtarmen är en av de vanligaste maligna sjukdomarna i västvärlden, med särskilt hög förekomst i Norden. Undersökningarna som patienterna går igenom vid tjocktarmsbesvär är smärtsamma och obehagliga. LÄS MER