Sökning: "DTC"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet DTC.

 1. 1. The Effect of Oil Prices on Patents in Renewable Energy : A DTC Approach

  Master-uppsats, KTH/Nationalekonomi

  Författare :Mathias Malik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Although a majority of researchers and policymakers are aware of the need to transition towards renewable energy to tackle climate change, the world is still much dependent on fossil fuels. Using directed technical change (DTC) as a theoretical framework, this thesis aims at understanding how the oil price can direct innovations towards technologies related to renewable energy. LÄS MER

 2. 2. Integration av Design to Cost i Produktlivscykeln : Med hänsyn till kostnad som en designparameter i produktutveckling

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofia Bjällfalk; [2019]
  Nyckelord :PLC; DtC; DfMA;

  Sammanfattning : Att vara ett konkurrenskraftigt företag i dagens samhälle kräver prioritering av många områden. Med teknikens framfart blir det desto viktigare då produkters livslängder blir allt mer kortvariga. För att då bevara deras attraktion på marknaden krävs en strävan efter förbättring och en väsentlig parameter i detta är kostnader. LÄS MER

 3. 3. Knowledge production and spillovers : a patent citation study of the development of PV technology

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Li Stoorhöök; [2017]
  Nyckelord :DTC; patent data; PV; spillovers; technological change;

  Sammanfattning : The purpose of this study is finding better understanding of the process of knowledge growth, and how technological knowledge builds on existing knowledge. To be able to empirically examine the subject we performed a case study of the photovoltaic (PV) energy sector. LÄS MER

 4. 4. Multi-class Supervised Classification Techniques for High-dimensional Data: Applications to Vehicle Maintenance at Scania

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Daniel Berlin; [2017]
  Nyckelord :Statistical learning; Machine learning; Neural networks; Deep learning; Supervised;

  Sammanfattning : In vehicle repairs, many times locating the cause of error could turn out more time consuming than the reparation itself. Hence a systematic way to accurately predict a fault causing part would constitute a valuable tool especially for errors difficult to diagnose. LÄS MER

 5. 5. Värdeskapande aktiviteter inom leverantörskedjan : Integration av leverantörskedjan för att uppnå långsiktiga samarbeten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Måns Karlsson; Marielle Sundfeldt; [2017]
  Nyckelord :ABC; Activity-based cost; A2A; Actor to Actor; B2B; Business to Business; Cross-functional team; Design to Cost; DtC; Purchasing; Supply chain management; SRM; Supply relationship management; Valmet; Value co-creation; ABC; Aktivitetsbaserad kostnad; A2A; Aktör till Aktör; B2B; Företag till Företag; Tvärfunktionella team; Design to Cost; DtC; Inköp; Supply chain management; SRM; Hantering av leverantörsrelationer; Valmet; Värdesamskapande;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har hantering av leverantörsrelationer blivit en viktig konkurrensfaktor för företag världen över. Denna uppsats kommer delvis att presentera teorin bakom hantering av leverantörsrelationer och integrera den med värdesamskapande vilket är ytterligare en viktig aspekt för företag som önskar att implementera ett vinn-vinn-tänk med sina samarbetspartners. LÄS MER