Sökning: "Daesh"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Daesh.

 1. 1. Gangs who rule the night : En kritisk diskursanalys av Al Jazeera English, CNN och SVT:s framställning av Islamiska Statens upplösning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Otto Jaksch; Matilda Bank; [2020]
  Nyckelord :Islamic State; ISIS; ISIL; Daesh; Al-Jazeera English; CNN; SVT; global journalism; journalistic culture; Islamiska staten IS ; Al-Jazeera English; CNN; SVT; global journalistik; journalistisk kultur;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att jämföra hur Al Jazeera English (AJE), CNN och SVT, tre nyhetsmedier inom olika mediesystem, rapporterar kring upplösningen av Islamiska staten (IS). Vi har intresserat oss för att se till hur samhälleliga, kulturella och journalistiska element, och maktkampen mellan dessa, påverkar nyhetsmediernas nyhetsvärdering och nyhetsrapportering. LÄS MER

 2. 2. De förlorade sönerna återvänder hem : En kvalitativ studie om återvändande Daish-krigare från Göteborg, stadens strategi mot terrorism och arbetet mot våldsbejakande extremism

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Mohammed Bashir Abdi; Agron Kadrija; [2018]
  Nyckelord :Terrorism; IS; ISIS; Daesh; Daish; extremism; våldsbejakande; utanförskap; segregation; utsatta stadsdelar; återvändare; strain; integration;

  Sammanfattning : Svenska medborgare har anslutit sig till terrororganisationen Daish. Många av dessa individer kommer från Göteborg. Syftet med denna forskning är att undersöka hur det kom sig att göte-borgare är överrepresenterade bland svenska Daish-medlemmar. Många av Daish-resenärerna har återvänt till Göteborg. LÄS MER

 3. 3. ”Jag älskar döden mer än ni älskar livet! ” : En kvalitativ studie om varför IS/DAESH krigare valt att strida för islamiska staten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Azhin Amin; [2018]
  Nyckelord :Terrorism; Criminology; Islam; ISIS; DAESH; DAESH;

  Sammanfattning : Digital development has made the efficiency of extremist networks possible. Internet and social media have been developed and started to be used as "human web-networks" for the recruitment of like-minded people with the same ideological hopes. For DAESH, this is something positive. LÄS MER

 4. 4. En terrorists mänsklighet och rätt till rättigheter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ronja Hasan; [2018]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att utifrån två perspektiv analysera hur terrorgruppen Daesh avhumaniseras, vilka anspråk de kan göra på mänskliga rättigheter samt huruvida de kan bestraffas för sina människorättskränkande handlingar. Den första delen av undersökningen har som syfte att kartlägga hur gruppen framställs i brittisk tabloidpress för att undersöka vilken typ av avhumanisering som sker i enlighet med Nick Haslams teori, och den andra delen av undersökningen ämnar att sedan diskutera aspekter av hur en Daesh-krigare kan förlora sitt anspråk på mänskliga rättigheter med hjälp av olika perspektiv i kontrast till John Locke och Thomas Hobbes teorier för naturrätt. LÄS MER

 5. 5. Gerillans defensiva kulmination - En tvåfallstudie av LTTE Och Daesh

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Henrik Blomqvist; [2018]
  Nyckelord :Clausewitz; Galula; Vego; Defensive Culmination; Daesh; LTTE; Gerilla Warfare; Clausewitz; Galula; Vego; Defensiv kulmination; Daesh; LTTE; Gerillakrigföring.;

  Sammanfattning : This thesis examines the applicability of culminations theory in a guerrilla context. In battle, a crucial factor is to assess who has superior strength. Culmination theory is a central concept in conventional warfare, could the same theory support the analysis of guerrilla warfare?Previous research tends to focus on the results of guerrilla wars. LÄS MER