Sökning: "Dafina Hiseni"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dafina Hiseni.

  1. 1. "Man jiddrar inte med en tjej från förorten" : En kvalitativ studie om tjejer i förorten

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

    Författare :Dafina Hiseni; Yussra El Rinawi; [2020]
    Nyckelord :Young women; suburbs; residential areas; prejudice; experiences; self-perception; Unga tjejer; förorter; bostadsområden; fördomar; upplevelser; självuppfattning;

    Sammanfattning : Bakgrund: Förorten befinner sig i Västra Sverige. Syfte: Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur tjejer bosatta i en förort uppfattar bostadsområdet samt hur bostadsområdet har påverkat uppfattning av sig själva. LÄS MER