Sökning: "Dag Bohlin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Dag Bohlin.

 1. 1. Manliga svenska sjöbefäls syn på jämställdhet : En kvalitativ studie hur manliga sjöbefäl uppfattar arbetsmiljöfrågor ur ett jämställdhetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Erik Svensson; Pontus Bohlin; [2019]
  Nyckelord :Jämställdhet; sjöbefäl; jargong; attityder;

  Sammanfattning : Sjöfarten är en egendomlig bransch inte lik någon annan. Förhållandena som råder ute på fartygen kan vara mycket påfrestande med den isolerade miljön som bidragande faktor. Sjöfarten har därutöver alltid varit och är en mansdominerad bransch. LÄS MER

 2. 2. Kan supplementering med omega 3 förbättra syreupptagningsförmågan hos idrottare?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Jonna Gustafsson; Maria Bohlin Nygren; [2015-06-26]
  Nyckelord :supplementering; omega 3; syreupptagningsförmåga; idrottare;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Kan supplementering med omega 3 förbättra syreupptagningsförmågan hos idrottare? Författare: Jonna Gustafsson och Maria Bohlin Nygren Handledare: Frode Slinde Examinator: Ingrid Larsson Linje: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hp Datum: 2015-05-26 Bakgrund: Tidigare forskning visar att omega 3 kan förbättra kardiovaskulära funktioner genom att minska aggregering och öka deformabilitet av röda blodkroppar. Detta leder till en förbättrad transport av blodet med potentiella effekter på syreupptagningsförmågan. LÄS MER

 3. 3. Informationens betydelse för patienter som vårdas på en akutmottagning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Linda Bohlin; Emelie Sandelin; [2013]
  Nyckelord :information; akutmottagning; vårdrelation; trygghet; delaktighet;

  Sammanfattning : Varje dag drabbas människor av ohälsa och en del behöver uppsöka akutsjukvård för att få hjälp att bemästra sin situation. Det är av stor vikt att få information om sin situation, diagnos, behandling och egenvård för att klara av sin ohälsa. LÄS MER