Sökning: "Dag Erik Nilsson Mysse"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dag Erik Nilsson Mysse.

  1. 1. Karaktärer & Protagonisten

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

    Författare :Daniel Helperin; Dag Erik Nilsson Mysse; Peter Sandgren; [2013]
    Nyckelord :Protagonist; karaktärer; filmer; monomyt; hjälteresa; berättelser; utveckling; handling;

    Sammanfattning : Protagonist är ett starkt ord inom filmbranschen. Det är oftast denna karaktär som ställs i rampljuset när en film ska lanseras. Vi har i detta kandidatarbete fokuserat på protagonisten och dennes utveckling beroende på vad som händer honom/henne i filmen. LÄS MER