Sökning: "Dag Hammarskjöld"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Dag Hammarskjöld.

 1. 1. Dag Hammarskjölds minne : En innehållsanalys av svensk medias gestaltning av Dag Hammarskjöld under 2000-talet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Jesper Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Dag Hammarskjöld; history; history culture; memory culture; content analysis; code scheme; Svenska Dagbladet; Expressen; Jönköpings-Posten; FN; Dag Hammarskjöld; historia; historiekultur; minneskultur; innehållsanalys; kodschema; Svenska Dagbladet; Expressen; Jönköpings-Posten; FN;

  Sammanfattning : The aim of this study is to show how the former secretary general for the United Nations, Dag Hammarskjöld, has been portrayed by Swedish media during the 21th century. The analyzed newspapers are Svenska Dagbladet, Expressen and Jönköpings-Posten, two nationwide newspapers and one local. LÄS MER

 2. 2. Med känslans klarhet och förståndets värme : Om mystik och modernitet i Dag Hammarskjölds Vägmärken.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Carl Dahlbäck; [2017]
  Nyckelord :mysticism; modernity; Markings; Dag Hammarskjöld; metaphysics; Jesus; man; ethics; negative theology.;

  Sammanfattning : This essay is focusing on Dag Hammarskjöld´s influences from Christian mysticism and modern criticism of metaphysics. Meister Eckhard is a well-known reference in Markings which in this study will be set as an example of mysticism i Hammarskjöld´s thinking. LÄS MER

 3. 3. Bringing Light into the Heart of Darkness? : A study of United Nations Secretary-General Dag Hammarskjöld's role as a mediator during the Congo crisis 1960-1961

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Författare :Mats Larsson; [2017]
  Nyckelord :Dag Hammarskjöld; Hammarskjöld; Dag Hammarskjold; Hammarskjold; Congo crisis; Congo; intermediary mediation; mediation; diplomatic history; UN; United Nations; Princen; Dag Hammarskjöld; Hammarskjöld; Hammarskjold; Kongokrisen; Kongo; medling; diplomatihistoria; FN; Förenta Nationerna; Princen;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera Dag Hammarskjölds medlande och diplomatiska agerande under Kongokrisen 1960-1961. Uppsatsen är grundad i Thomas Princens teori om intermediärt medlande med taktiker och tekniker som metodologiska verktyg. LÄS MER

 4. 4. DRAINAGE SYSTEM AND STORM WATER MANAGEMENT FOR NDOLA CENTRAL BUSINESS AREA, ZAMBIA

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :David Titus Banda; [2016]
  Nyckelord :Underbridge; Ndola; Central Business Area CBA ; Sustainable Urban Drainage System SUDS ; Storm Water Management Model SWMM ; Flooding.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Flooding of urban areas is a worldwide problem as cities grow and the amount of impermeable surfaces increase generating more surface runoff. In the Zambian city of Ndola, the capital of the Copperbelt Province, flooding occurs in some parts of the city especially on Dag Hammarskjöld Drive at the underbridge, which has been flooding every rainy season consecutively for 8 years now. LÄS MER

 5. 5. In the service of God. : Dag Hammarskjöld as an international civil servant.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Aron Thyr; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER