Sökning: "Dag Kempe"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dag Kempe.

  1. 1. SOLCELLSDRIVET HALE UAV

    Kandidat-uppsats, KTH/Farkost och flyg; KTH/Farkost och flyg

    Författare :Emma Kempe; Filip Söderman; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna rapport behandlar en konceptstudie av ett solcellsdrivet obemannat höghöjdsflygplan, förkortat HALE UAV, och innefattar bland annat en kort beskrivning av ingående delar, design och utformning, prestanda och energi beräkningar samt modeller för solstrålning och väder i atmosfären. Inspirationen till projektet gavs av det solcellsdrivna flygplanet Zephyr och har även utgjort utgångspunkten för detta arbete. LÄS MER