Sökning: "Dag Söderlund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Dag Söderlund.

 1. 1. Affärsresenärers måltidsval : En multimetodologisk studie i hur affärsresenärer gör sina måltidsval

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan; Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Andrea Söderlund; Samuel Moschna; [2016]
  Nyckelord :måltidsval; affärsresenärer; netnografi; tripadvisor;

  Sammanfattning : Varje dag gör vi ca 220 val relaterade till vad vi äter och dessa val påverkas av faktorer så som hur mycket pengar eller vilka smakpreferenser vi har. Affärsresenärer är en köpkraftig grupp inom turistnäringen och ett intresse väcktes att studera denna grupp ur ett måltidsperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Kunskapsöverföring i mellankommunala projekt : Fallstudie av Kompetensare och Kompetensare 2.0

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Ahrne Christiansson; Per Löfvander; Pernilla Stridh; [2014]
  Nyckelord :Project management; transmission of knowledge; inter-municipal project; labour market project; Projektledning; kunskapsöverföring; mellankommunala projekt; arbetsmarknadsprojekt;

  Sammanfattning : Företag och organisationer arbetar i dag i projekt. Att arbeta i projektform kan medföra både för- och nackdelar när det gäller kunskapsöverföring. Kunskapsöverföring är viktig eftersom den möjliggör för medarbetare att använda sig av gamla lösningar på nya problem. LÄS MER

 3. 3. Fråga på Facebook! En studie av sex gymnasieelevers användning av ett socialt nätverk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Dag Söderlund; [2011-05-26]
  Nyckelord :sociala medier; socialt nätverk; sociokulturell teori; Facebook;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med undersökningen är att undersöka hur det sociala nätverket används av gymnasieelever samt vilken roll det spelar för deras lärande. Studien tar sitt avstamp i en nulägesanalys i hur gymnasieelever använder sig av ett socialt nätverk och deras synpunkter på hur det används i skolan. LÄS MER