Sökning: "Dagböcker"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet Dagböcker.

 1. 1. Molnen över Metapontion av Eyvind Johnson : - om att bearbeta och gestalta minnen -

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Anette Ask Johannesson; [2022]
  Nyckelord :Molnen över Metapontion; Eyvind Johnson; Paul Ricoeur; hermeneutik; fenomenologi; minnen; Minne historia glömska;

  Sammanfattning : Eyvind Johnson publicerade romanen Molnen över Metapontion 1957. Romanen är en komposition av sammanvävda berättelser, där minnen och erfarenheter från olika tider - Antiken och 1900-talet - försöker gestalta vad det innebär att vara människa. LÄS MER

 2. 2. Upplev mera, spelifiera! Eller? : En experimentdriven dagboksstudie om hur spelifiering påverkar användarupplevelsen av digitalt medierad sysslohantering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Anna-Maria Hjorth; [2022]
  Nyckelord :Task management applications; user experience; human-computer interaction; gamification; Hassenzahls hedonic pragmatic model; self-determination theory; Digitalt medierad sysslohantering; användarupplevelse; människa-datorinteraktion; spelifiering; Hassenzahls pragmatiska hedoniska modell; självbestämmandeteori;

  Sammanfattning : Since 2013 gamification has been applied in a number of domains, among these task management applications (TMA), to achieve positive effects. However, a discrepancy has been found regarding expected results and those of applying the method to TMA. LÄS MER

 3. 3. Känslor i krigets närhet : En känslohistorisk tolkning av Astrid Lindgrens dagböcker från andra världskriget

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Hanna Järpehult; [2022]
  Nyckelord :micro history; history of emotion; Astrid Lindgren; emotion; emotive; war diaries; World War II; ordinary life; emotional navigation; emotional strategies; 1939-1945; mikrohistoria; känslohistoria; Astrid Lindgren; emotion; emotiv; krigsdagböcker; andra världskriget; vardagsliv; emotionell navigation; emotionella strategier; 1939-1945;

  Sammanfattning : When war broke out in Europe in 1939 a mother of two, the thirty-three-year-old Astrid Lindgren, begun keeping a journal. In this diary she wrote about the events of the war, the decisions of the government of Sweden and her own personal life in Stockholm. LÄS MER

 4. 4. Länge leve nyheterna : En kvalitativ studie om äldres känslor inför användning av digitala nyhetsmedier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Maria Hjelm; Irma Lagumdzija; [2022]
  Nyckelord :Interaction Design; Digital news service; Fogg Behavior Model; Triggers; User Diary; Interaktionsdesign; Digital nyhetstjänst; Fogg Behavior Model; Triggers; Dagböcker;

  Sammanfattning : Studien har för avsikt att undersöka äldres känslor inför användning av digitala nyhetsmedier samt hur en interaktionsdesigner kan arbeta proaktivt för delaktighet i samhällsdebatten, när fysisk nyhetsdistribution fasas ut och digital distribution är det som kvarstår. En utgångspunkt i studien är att äldre individer ofta besitter förmågan att använda digitala medier, men har låg motivation. LÄS MER

 5. 5. Could the use of ICU diaries be a tool to strengthen the nurse-patient relationship in ICU?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Anestesiologi och intensivvård

  Författare :Benjamin Rinius; Sandra Laxmana; [2022]
  Nyckelord :Intensive care unit; Intensive care unit diary; Nurse-patient relation; Fundamentals of care; Intensivvårdsavdelning; IVA dagbok; Sjuksköterska-patient relation; Fundamentals of care;

  Sammanfattning : ABSTRACT  Background: ICU diaries are initiated by critical care nurses to document events that take place during patients’ ICU stays with the aim to help patients recall memories of what happened. The relationship dimension in the Fundamentals of Care (FoC) framework begins with the ability of nurses to connect with patients, and through this connection, nurses try to meet and help the patient to meet his/her fundamental needs. LÄS MER