Sökning: "Dagens Fredrikson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dagens Fredrikson.

  1. 1. En studie i realtidsgenererat binauralt ljud

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

    Författare :Magnus Fredrikson; Pontus Svensson; [2013]
    Nyckelord :Binauralt ljud; Ljudmotor; Spelljud; Max MSP; UDK; Digital ljudproduktion;

    Sammanfattning : Många av dagens dator och TV-spelsljud är anpassade för högtalaruppspelning, i många fall även flerkanalssystem som 5.1 surround och liknande. Få spel är anpassade för uppspelning genom hörlurar och för att få en bra ljudlokalisering i hörlurar behövs ofta någon form av surroundhörlurar. LÄS MER