Sökning: "Dagens Hansén"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Dagens Hansén.

 1. 1. Måltider i skolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Anna Appelqvist; Michelle Hansen; [2020-08-05]
  Nyckelord :Näringsrekommendationer; Näringstäthet; Skolmåltider; Vegetarisk;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hp Program: Kostekonomi med inriktning ledarskap Nivå: Grundnivå Handledare: Agneta Sjöberg Examinator: Christina Berg Antal sidor: 32 (inklusive bilagor) Termin/år: Vt 2020 Nyckelord: Näringsrekommendationer, Näringstäthet, Skolmåltider,Vegetarisk kost.... LÄS MER

 2. 2. Fadern, Sonen och Den Helige Ande : Treenigheten i kristna samfund och i skolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Charlie Hansen; [2020]
  Nyckelord :treenigheten; Fadern; Sonen; Den Helige Ande; religionskunskap; kristna samfund;

  Sammanfattning : Treenighetsläran – tron på Fadern, Sonen och Den Helige Ande - är en doktrin som är gemensam för de flesta av dagens kristna samfund. Läran växte fram som ett resultat av flera hundra års kontroverser och stridigheter vilka avslutades med en omröstning om vem Gud egentligen är. LÄS MER

 3. 3. Snapchats flyktighet. Sociala medier som minnesverktyg : En kvalitativ intervjuestudie om sociala medier, med fokus på Snapchat, i relation till minne och glömska

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johanna Karlsson Ruschkowski; [2020]
  Nyckelord :Sociala medier; Snapchat; minnesstudier; kommunikation;

  Sammanfattning : Sociala medier som Snapchat används konstant i dagens samhälle. Snapchat användningen har ökat genom åren hos ungdomar i Sverige. Snapchats roll är viktig för ungdomars kommunikation och delandet med varandra. LÄS MER

 4. 4. Det upplevda bemötandet inom damfotbollen : - En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Olivia Hansen; [2020]
  Nyckelord :Equality; soccer; women s soccer; power; development; Jämställdhet; fotboll; damfotboll; makt; utveckling;

  Sammanfattning : Under flera år har diskussionen om jämställdheten inom fotbollen blivit allt större och väckt ett intresse i samhället. Dagens diskussion kretsar främst kring ekonomiska skillnader mellan dam- och herrspelare. Herrspelare tjänar mer i lön jämfört damerna, fast de spelar på samma nivå. LÄS MER

 5. 5. Den typiske missbrukaren : en jämförelsestudie av svensk medias rapportering om alkohol- och drogmissbruk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Tünde Hansen; Alexandra Johnsson; [2019]
  Nyckelord :Alcohol addiction; drug addiction; media; article review; quantitative method; social constructive; political mediation; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study analysed 80 different articles from two Swedish newspapers: the evening paper Expressen and morning paper Dagens Nyheter, evenly divided between articles found with the search words drug addiction (drogmissbruk) and alcohol addiction (alkoholmissbruk). All of them published during 2018. LÄS MER