Sökning: "Dagens Koponen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dagens Koponen.

  1. 1. Närvaro- och Personräknare

    Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik

    Författare :Kim Koponen; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Uppvärmning, ventilation och luftkonditionering, benämnt HVAC eller ungefärligen VVS, är de parametrar som är av högst betydelse i samband med justering av energianvändningen i bostadshus [15]. Studier visar att mellan 15 % till 25 % av energianvändningen för VVS kan reduceras med en korrekt aktuell närvarobaserad styrning [16]. LÄS MER