Sökning: "Dagens Nordén"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Dagens Nordén.

 1. 1. HUR STOR SKILLNAD ÄR DET MELLAN SVERIGE OCH DANMARKS HANDLINGSPLANER MOT GÄNGKRIMINALITET? : En kvalitativ jämförelse mellan 34-punktsprogrammet och Bandepakke III

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Susanna Lindblom; Jenny Stackhammar; Matilda Thomaeus Molin; [2021]
  Nyckelord :Sweden; Denmark; gang crime; penal theory; 34-punktsprogrammet; Bandepakke III; Sverige; Danmark; gängkriminalitet; straffteori; 34-punktsprogrammet; Bandepakke III;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to investigate the similarities and differences in the Swedish and Danish action plans against gang crime, based on three kinds of penal theoretical reasoning, the principle of proportionality, general deterrence and specific deterrence. A qualitative content analysis combined with a comparative text analysis was implemented to compare the material. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan företagets sociala ansvarstagande, lönsamhet och andelen kvinnor i styrelsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Elin Bergkvist; Abdullahi Mohamed; [2020]
  Nyckelord :CSR; lönsamhet; kvinnor; styrelse; jämställdhet;

  Sammanfattning : Titel: Sambandet mellan företagets sociala ansvarstagande, lönsamhet och andelen kvinnor i styrelsenNivå:  Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Elin Bergkvist och Abdullahi Mohamed Handledare: Jan Svanberg Datum: 2020-juni Syfte: I dagens samhälle får företagens hållbarhetsarbete och det sociala ansvarstagandet en alltmer betydande roll. Det leder till att företag måste inkludera sin påverkan på miljön och samhället i beräkningarna istället för att enbart fokusera på vinsten som tidigare var vanligt. LÄS MER

 3. 3. ”Jag vill leva och jag vill dö i norden och somali svensk är vad jag är” : En kvalitativ studie om identitetsskapande och integration hos somalier födda i Somalia och bosatta i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ibrahim Obsiye; [2020]
  Nyckelord :identitet; integration; identitetsskapande; svensk; somalier;

  Sammanfattning : Att fly från sin trygghet och sitt hemland till ett främmande land är något som påverkar individen mycket och är en stor påfrestning och förändring i livet. Att flytta och bosätta sig till ett nytt land påverkar identiteten och integrationen i det nya landet. LÄS MER

 4. 4. Vegetation som ett värmereducerande verktyg i den urbana miljön : grön infrastruktur och vegetationens värmereducerande effekter

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Max Eriksson; Marcus Wikholm; [2019]
  Nyckelord :värmereducering; lufttemperatur; städer; grön infrastruktur; urban heat island; albedo; evapotranspiration; vindförhållande; skugga; gröna tak; grönområden;

  Sammanfattning : En av de svåraste utmaningarna dagens samhälle står inför idag är den globala uppvärmningen och de globala klimatförändringarna. Den globala uppvärmningen bidrar till stora temperaturförändringar i våra städer och Norden är den del av Europa som kommer att påverkas i störst utsträckning av denna klimatförändring. LÄS MER

 5. 5. Koncept på kylstation i tubfyllningsmaskin

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Håkan Olows; Armin Kadiric; [2019]
  Nyckelord :Tube filling machine; cooling; compressed air; concept generation; Tubfyllningsmaskin; kylning; tryckluft; konceptgenerering;

  Sammanfattning : Arbetet utfördes vid Norden Machinery i Kalmar. Norden Machinery blev år 1979 ett själv- ständigt bolag och är idag en världsledande leverantör av högpresterande tubfyllningsmaskiner. Processen i maskinerna är helautomatiserad och behandlar främst tuber av olika plastlaminat. LÄS MER