Sökning: "Dagens Nyheter"

Visar resultat 1 - 5 av 1379 uppsatser innehållade orden Dagens Nyheter.

 1. 1. Nutshell Paragraphs, Fact-Base or Propaganda: How Do Nutshell paragraphs in five news media reflect an international crisis?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Javad Maleki; [2023-10-10]
  Nyckelord :The nut graph; the nutshell paragraph; the nut graf; fact; propaganda; agenda setting; comparative analysis; content analysis; international crisis; the Libyan crisis; NATO; journalism; journalist; editor; editorial manipulation; newspaper; TV; media; news media; Swedish news media; print news media; news writing; audience; Global Times; Dagens Nyheter; Rossiyskaya Gazeta; the Guardian; the New York Times;

  Sammanfattning : Abstract Thesis: 15 hp Program and/or course: Master’s program in Investigative Journalism (MIJ), Master´s thesis in Investigative Journalism, JU2603 Level: Second Cycle Semester/year: St/2023 Supervisor: Mathias Färdigh Examiner: Annika Bergström Keyword: The nut graph, the nutshell paragraph, the nut graf, fact, propaganda, agenda setting, comparative analysis, content analysis, international crisis, the Libyan crisis, NATO, journalism, journalist, editor, editorial manipulation, newspaper, TV, media, news media, Swedish news media, print news media, news writing, audience, Global Times, Dagens Nyheter, Rossiyskaya Gazeta, the Guardian, the New York Times. Purpose: The aim of the study is to conduct a comparative analysis of the contents of nut graphs written by five print news media outlets: Dagens Nyheter, Global Times, Rossiyskaya Gazeta, The Guardian, and The New York Times, regarding the Libyan crisis, in order to examine whether they set media agendas through the nut graph. LÄS MER

 2. 2. VAD KAN HA ETT STÖRRE NYHETSVÄRDE ÄN FOTBOLLEN? En kvantitativ innehållsanalys av svensk morgon och kvällspress under fotbolls-VM i Qatar 2022 och fotbolls-VM i Ryssland 2018

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Fredric Eriksson; joel lundström; [2023-10-02]
  Nyckelord :Fotbolls-VM; Qatar; Ryssland; migrantarbetare; mänskliga rättigheter; korruption; diskriminering; politiska frågor; krig; konflikter; nyhetsvärdering; nyhetsurval; kritik; journalistik;

  Sammanfattning : Executive summary The media plays a vital part of today's society and has a self-proclaimed responsibility to report what is seen as important for the citizens. The news media is also the biggest source of information for most of the population. LÄS MER

 3. 3. HUR PORTRÄTTERAS ITALIENSKA PREMIÄRMINISTRAR I SVERIGE? EN KOMPARATIV STUDIE AV DE ARTIKLAR SOM SKREVS OM SILVIO BERLUSCONI & MATTEO RENZI I DAGENS NYHETER SAMT AFTONBLADET UNDER KALENDERÅREN 2010 OCH 2015

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :David Michaelsson; [2023-04-11]
  Nyckelord :Media bias; Gatekeeping; Medielogik; Korruption; Opartiskhet;

  Sammanfattning : Titel: Hur porträtteras italienska premiärministrar i Sverige? Författare: David Michaelsson Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vad som har skrivits om två italienska premiärministrar av olika politisk profil i två svenska tidningar, Aftonbladet och Dagens Nyheter samt om och hur detta har påverkats av tidningarnas politiska profil. Frågeställning: 1) Hur ofta nämns Italiens premiärminister i de bägge tidningarna? 2) Hur beskrivs premiärministrarna? 3) Undanhålls negativa nyheter om respektive premiärminister med utgångspunkt i tidningens politiska profil? Metod: Kvalitativ textanalys samt kvantitativ innehållsanalys Material: 421 artiklar ur Dagens Nyheter och Aftonbladet under perioderna 2010-01-01 till 2010-12-31 respektive 2015-01-01 till 2015-12-31. LÄS MER

 4. 4. Tala är silver, styra diskursen är guld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Adam Kohls Josefsson; Elias Åhlander; Erika Uutela Larsson; [2023-03-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Title: Speaking is silver, running the discourse is gold Authors: Adam Kohls Josefsson, Elias Åhlander and Erika Uutela Larsson Level: Bachelor thesis in Journalism Term: HT 2022 Supervisor: Monika Djerf-Pierre Aim of thesis: This essay aims to investigate the framing of actors in climate journalism. To investigate the framing of actors the framing of the news subject climate change was also investigated. LÄS MER

 5. 5. “Därför ska du klicka här” En kvantitativ analys av pushnotisers innehåll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linnea Andersson; Emma Johansson; [2023-03-10]
  Nyckelord :Push notifications; news application; digitalization; news selection; commercialization; news media; public service; commercial media;

  Sammanfattning : Abstract Title: This is why you should click here Authors: Linnea Andersson and Emma Johansson Level: Bachelor thesis in Journalism Term: HT 2022 Supervisor: Emil Östlund The aim of this thesis is to investigate what characterizes the content of push notifications. More specifically, the study examines what defines push notifications, the tone of the notifications, and how the content differs between public service and commercial media. LÄS MER