Sökning: "Dagens Nyheter"

Visar resultat 1 - 5 av 1309 uppsatser innehållade orden Dagens Nyheter.

 1. 1. HERR FOTBOLLS-VM I QATAR 12 ARENOR, 32 NATIONER, 64 MATCHER OCH 6500 LIV - En kvantitativ innehållsanalys av framställningen av herr fotbolls-VM i Qatar 2022 i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Felicia Berggren; Amelia Karlsson Alfonzo; Amanda Säll; [2022-02-24]
  Nyckelord :Sport; gestaltningsteori; herr fotbolls-VM 2022; fotboll; mänskliga rättigheter; medier; Qatar; framing;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur herr fotbolls-VM i Qatar 2022 framställs i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten. Teori: Gestaltningsteori (framing) Metod: Kvantitativ innehållsanalys Material: 253 artiklar i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten mellan 1 augusti 2018 och 30 november 2021 Resultat: Resultatet i studien visar på att rapporteringen innehåller sportsliga prestationer, korruption och mänskliga rättigheter. LÄS MER

 2. 2. FRAMING FRANCE IN SWEDISH MEDIA - A quantitative content analysis of France’s nation image as a cooperation partner in Swedish newspapers over the course of Brexit

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sally Andersson; [2022-02-24]
  Nyckelord :Nation image; projected media image; Cooperation; Framing theory; France; Sweden; Swedish media; Swedish newspapers;

  Sammanfattning : Aim: To investigate how the Swedish media contributes to France’s country image as a cooperation partner for Sweden and how this might have changed during the progress of Brexit. Theory: Framing theory Method: Quantitative content analysis Material: 437 articles sampled from Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, and Expressen Result: The image of France as a cooperation partner demonstrated an increase in positive frames and decrease in negative frames in the portrayal of the Franco-Swedish relationship during the progress of Brexit. LÄS MER

 3. 3. En tillgång, en belastning, och ett ansvar. : en foucauldiansk diskursanalys om hur människor på flykt har konstruerats i svensk massmedia

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Dennis Mihaljevic; [2022]
  Nyckelord :asyl; flykting; diskurs; foucauldiansk diskursanalys; subjektsposition; kategorisering; metafor.;

  Sammanfattning : Denna uppsats strävar efter att undersöka hur människor på flykt konstrueras i svensk massmedia samt vilka beståndsdelar utsagorna bygger på. Detta görs med hjälp av en foucauldiansk diskursanalys och tre analytiska begrepp som består av kategorisering, metaforer och subjektspositioner. LÄS MER

 4. 4. Ett öppet rum med en stängd dörr? : En innehållsanalys av debatten om tillträdesförbud till biblioteken

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Josephine Magnusson; [2022]
  Nyckelord :social oro; stökiga bibliotek; mediedebatt; medielogik; berättartekniker; tillträdesförbud; portförbjuda; offentlig plats;

  Sammanfattning : In 2022, a new law was accepted by the Swedish government, that would enable libraries to apply for an access ban. An access ban would fully limit the access to the public library for those who continuously disturb the libraries every-day function. LÄS MER

 5. 5. Skandalerna på äldreboendena : Skildrar dagspressen misstro eller tillit?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Lena Thomasson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inhumana och kaosartade situationer inom äldreomsorgen har framträtt i dagspressen under de senaste drygt tio åren främst vid två tillfällen: Caremaskandalen som blev en mediaskandal 2011 och vid covid-19-utbrottet år 2020. Äldreomsorgen vara trygg och säker, av god kvalitet och utifrån den äldres behov (Socialdepartementet 2020). LÄS MER