Sökning: "Dagens Tell"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Dagens Tell.

 1. 1. Löneförändring: hjälpande eller stjälpande? : En kvalitativ studie av Distriktsveterinärernas nya löneavtal

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Alicia Vollberg; Antonia Herhold; [2019]
  Nyckelord :Organisationsförändring; lön; veterinär; identitet; organisationsrättvisa; motivation; organisationskultur;

  Sammanfattning : För att dagens organisationer ska kunna överleva på den snabbt föränderliga marknaden ställs allt större krav på flexibilitet och anpassningsbarhet. Faktum är dock att 70% av alla organisationsförändringar som genomförs misslyckas och en anledning bakom detta är att ledningen inte tar hänsyn till hur de anställda blir påverkade av förändringen. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkiga elevers utveckling i matematik genom kommunikativ undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elsa Karlsson; [2019]
  Nyckelord :flerspråkighet; kodväxling; kommunikation; matematik; transspråkande;

  Sammanfattning : Många elever i dagens samhälle är flerspråkiga och kommer till skolan med olika bakgrunder, vilket gör att många olika förväntningar och normer ska samspela. Det gör att lärare behöver kunskaper om hur undervisningen kan formas utefter detta. LÄS MER

 3. 3. Romen i journalisternas händer : en kritisk diskusanalys av hur romer framställs i Dagens nyheter före och efter erkännandet som nationell minoritet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Stina Bergström; [2019]
  Nyckelord :Roma; power; knowledge; media; stereotype; language; critical discourse analysis; We and Them; the Other; Orientalism;

  Sammanfattning : The study The Rome in the hands of journalists: a critical discourse analysis of how Roma people are represented in Dagens Nyheter before and after recognition as a national minority examines the swedish newspaper Dagens Nyheter´s reporting of the Roma people in 1998 and 2018. The aim is to find out if the recognition as a national minority in 2000 has created some form of change in the journalists' representation of the Roma people and how it is expressed. LÄS MER

 4. 4. Digital Nomad Lifestyle : A field study in Bali

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Julia Haking; [2018]
  Nyckelord :Digital nomad; knowledge society; knowledge spillover; entrepreneurial mindset; virtual knowledge work; gig economy; freedom; digital nomad community; Bali;

  Sammanfattning : The digital age has unleashed limitless opportunities and transformed how we work, play and live. As a result, more people embrace the digital nomad lifestyle to fulfill both personal and professional goals. This research assesses the advantages and disadvantages that are associated with this lifestyle. LÄS MER

 5. 5. Classification of Healthy and Alzheimer's Patients Using Electroencephalography and Supervised Machine Learning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ramtin Javanmardi; Dawood Rehman; [2018]
  Nyckelord :EEG; Alzheimer s; Machine learning; Supervised machine learning; Spectral power; Feature extraction; Support vector machine; svm; knn; lda;

  Sammanfattning : Alzheimer’s is one of the most costly illnesses that exists today and the number of people with alzheimers diease is expected to increase with 100 million until the year 2050. The medication that exists today is most effective if Alzheimer’s is detected during early stages since these medications do not cure Alzheimer’s but slows down the progression of the disease. LÄS MER