Sökning: "Dagens White"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Dagens White.

 1. 1. Konsekvenser i Pandemins spår - Har efterfrågan på kontorslokaler förändrats?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Gustav Ingvaldsson; [2021]
  Nyckelord :Efterfrågan; Marknadsanalys; Kontor; Covid-19; 4Q-modellen; Global kris; Urban ekonomi; Fastighetsvärdering; Coworking; Hemarbete; Demand; Market Analysis; Office Space; 4-Quadrant Model; Global Crisis; Urban Economics; Real Estate Valuation; Remote Work; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since the outbreak of the pandemic early 2020, the world has experienced disruptive change in many of its foundations. Privileges as free movement, the freedom of assembly and simply being able to go to the movies have been replaced by strict local and national policies, limiting humans and companies. LÄS MER

 2. 2. The Partisan Reporter : A study of the news reporting on the American race issue by Sven Öste, 1963-71

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Oskar Brundin; [2021]
  Nyckelord :Transnational history; Swedish-American relations; Swedish-American history; Civil Rights history; American race issue.;

  Sammanfattning : This thesis presents how the American race issue was depicted in Sweden during the 1960s until the early 1970s by studying the work of Sven Öste in Dagens Nyheter. Sven Öste was Dagens Nyheter’s Washington correspondent between 1963-1966 and 1968-1971, where he did prize winning reporting on the Vietnam war and covered the American race issue. LÄS MER

 3. 3. Stoppa matcherna! : En jämförande undersökning av två tidningars gestaltningar av händelserna i samband med Davis Cupmatcherna i Båstad 1968 och 1975

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Rasmus Lind; [2021]
  Nyckelord :Gestaltningsteorin; dagstidningar; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter; Båstad; Davis-cup; kravaller; demonstrationer; 1968; 1975; historiemedvetande;

  Sammanfattning : This essay sheds light on the protest events in connection with the Davis-Cup matches in Båstad in 1968 and 1975. They are relatively close in time, touch on the same sports competition, similar issues, engage largely the same group of protesters and were the subject of enormous media interest. LÄS MER

 4. 4. Trichoderma spp. i substrat och kompost : ett verktyg för att uppnå suppressivitet mot rotsjukdomar i hallon- och jordgubbsodling

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Ellinor Tryggvesson; Elin Persson; [2021]
  Nyckelord :Fragaria x ananassa; Rubus idaeus; tunnelodling; växtskydd; rotpatogener; hållbarhet; torv; SMC; använd svampkompost; Agaricus bisporus; champinjon; tunnel cultivation; plant protection; root pathogens; sustainability; peat moss; spent mushroom compost; white button mushroom;

  Sammanfattning : I Sverige ökar efterfrågan på bär, i synnerhet för hallon och jordgubbar, vilket ställer krav på en ökad produktion och skörd. Tunnelodling kan ge en effektivare produktion framför allt på grund av förlängd säsong. LÄS MER

 5. 5. NYHETSMEDIERS GESTALTNING OCH REPRESENTATION AV HIPHOP I SVENSKA DAGSTIDNINGAR : En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av Aftonbladet, Expressen & Dagens nyheter

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :christoffer mansour; [2020]
  Nyckelord :Hiphop; rap; Media; cultural studies; Hiphop; rap; Media; Kulturstudier;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to study how the media represents and depicts the genre hip hop and its practitioners. The focus will be on how they write their articles and which theme they associate with hip hop, crime, addiction, everyday stuff or just music. The chosen material for this study is articles from three time periods. LÄS MER