Sökning: "Dagkirurgi"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet Dagkirurgi.

 1. 1. Preoperativ kroppstemperatur : En empirisk studie på en dagkirurgisk avdelning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Matilda Ek; Emma Westergaard-Nielsen; [2019]
  Nyckelord :Hypothermia; Operating theatre nurse; Outpatient; Person-centred care; Preoperative; Quantitative research; Dagkirurgi; Hypotermi; Kvantitativ; Operationssjuksköterska; Personcentrerad omvårdnad; Preoperativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypotermi är ett vanligt förekommande problem inom operationssjukvården som kan leda till allvarliga följder för patienten och ökade kostnader för samhället. Förebyggande åtgärder i det preoperativa skedet har visat sig viktiga för att minska risken att hypotermi utvecklas. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor och mäns smärtskattning och smärtbehandling efter dagkirurgi ur ett jämställdhetsperspektiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Fredrik Rang; Lina Jo Linder; [2018]
  Nyckelord :Postoperativ smärta; Smärtbehandling; Dagkirurgi; Könsskillnader; Jämställd vård.;

  Sammanfattning : Background: Acute postoperative pain goes undertreated to a large extent. Previous studies have shown that women experience more postoperative pain than men, although it’s unclear whether women receive the equivalent amount of pain relief to that of men. Multimodal pain management is recommended to optimize postoperative pain relief. LÄS MER

 3. 3. Förekomsten av postoperativ smärta inom de första 30 minuterna postoperativt i samband med rotatorkuffsuturering eller korsbandsrekonstruktion

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Marie Vikingsson; Jeanette Johansson; [2018]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det opereras cirka 2000 patienter för rotatorkuffsuturering och cirka 3500 patienter för korsbandsrekonstruktion per år i Sverige. Båda patientgrupperna har i studier visats uppleva allvarlig postoperativ smärta vilket kan leda till kvarstående postoperativ smärta vid otillräcklig behandling. LÄS MER

 4. 4. Postoperativ smärtlindring : Patienters erfarenheter av att lämna sjukhuset med regional anestesi

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Filippa Falk; Rasmus Hviid; [2018]
  Nyckelord :regional anestesi; nervblockad; postoperativ smärta; dagkirurgi; plexus block;

  Sammanfattning : Regional anestesi är en uppskattad metod inom operationssjukvård för sina fördelar; patienten är vaken och kan kommunicera, operationsområdet är väl smärtlindrat och förekomst av illamående och kräkningar är minimal. Patienten kan även komma hem samma dag, vilket är både kostnadseffektivt för Hälso- och sjukvården och till fördel för patienten. LÄS MER

 5. 5. Dagkirurgi-patienters upplevelse av den fysiska och psykosociala vårdmiljön

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Dona Ekström; Sutharin Herlitz; [2018]
  Nyckelord :nursing care; nursing environment; day surgery; patient treatment; Omvårdnad; vårdmiljö; dagkirurgi; bemötande;

  Sammanfattning : Kunskap om vårdmiljöns betydelse för patienten och dennes delaktighet i utformningen av miljön främjar välbefinnande hos patienten. I en personcentrerad omvårdnad är miljö en viktig komponent i människans läkeprocess. LÄS MER