Sökning: "Dagligvarubranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet Dagligvarubranschen.

 1. 1. Returlådan som försvann : En studie med syfte att minska saldoavvikelser av returlådor mellan ICAs centrallager och butiker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alen Posko; Jim Andersson; Jakob Bergman; [2019]
  Nyckelord :Reverse logistics; Return flow; Returnable packaging containers; Grocery Industry; ICA; Svenska Retursystem; Returlogistik; Returflöde; Returlåda; Dagligvarubranschen; ICA; Svenska Retursystem;

  Sammanfattning : Title: The disappearing crate Context: Return logistics is an often forgotten but essential part of a company’s supply chain. As growing supply chains become increasingly complex, increased demands are placed on efficient logistics to create a competitive advantage over other parties on the market. LÄS MER

 2. 2. Kompetensbehov vid affärsavslut : En kvalitativ studie om affärsavslut mellan inköpande företag och dess mindre leverantörer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Natalie Stevendal; Rebecka Garpenskog; [2018]
  Nyckelord :Kompetens; affärsavslut; relationer; inköpande företag; den avslutande processen; inköpande företag; välvårdat avslut;

  Sammanfattning : Kompetens, vid avslutandet av affärsrelationer, anses vara en viktig del för ett företags framtid. I denna uppsats undersöker vi om det finns ett kompetensbehov då inköpande företag avslutar relationer med dess mindre leverantörer. LÄS MER

 3. 3. E-handel av livsmedel, ett paradigmskifte inom dagligvarubranschen : Utmaningar & möjligheter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Per Forslund; Marcus Widgren; [2018]
  Nyckelord :E-handel; livsmedel; e-handel av livsmedel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagligvaruhandeln i Sverige står inför den största förändringen sedan självbetjäningen infördes inom livsmedelsbranschen. E-handelsutvecklingen sker i rask takt och investeringar görs inom branschen. LÄS MER

 4. 4. Ekologiskt försvarbara produkter, för vems skull? : En studie om förekomsten av greenwashing i dagligvarubranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Nicole Nilsson; Josephine Ohlsson; [2017]
  Nyckelord :CSR; convenience goods business; greenwashing; responsibility; knowledge; company values; CSR; dagligvaruhandeln; greenwashing; ansvar; hållbarhet; kunskap; företagsvärderingar;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är hållbarhet en viktig aspekt som påverkar både konsumenter och företag. Hur företag väljer att arbeta med detta varierar och effekterna blir därmed olika från företag till företag. LÄS MER

 5. 5. Egna märkesvaror och beslut kring vertikal integration

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Moell; Petra Charlotte Rebecka Görman; Alexander Martin Alm; [2015]
  Nyckelord :Private Labels; Brands; Vertical integration; Transaction cost theory; Resource-based view; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Datum för seminarie: Kurs: Författare: Handledare: Nyckelord: Forskningsfråga: Metod: Teoretisk referensram: Empiri: Resultat: Abstrakt “Egna märkesvaror och beslut kring vertikal integration” - En fallstudie av beslutsprocessen inom ICA. 2015- 01-16 FEKH19, Kandidatarbete, 15 högskolepoäng Alexander Alm, Petra Görman, Maximilian Moëll Niklas Hallberg Egna märkesvaror (EMV), leverantörsmärkta varor LMV, vertikal integration, transaktionskostnadsteorin (TCE), resursbaserad teori (RBV). LÄS MER