Sökning: "Dagligvaruhandel"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade ordet Dagligvaruhandel.

 1. 1. Den olönsamma e-­‐handeln för dagligvaror : Möjligheter och utmaningar i en decentraliserad organisation

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Mimmi Hellsten; Sophie Johansson; [2019]
  Nyckelord :Grocery retail; e-commerce; decentralisation; franchise; Dagligvaruhandel; e-handel; decentralisering; franchise;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livsmedelsförsäljningen online befinner sig i den mest expansiva fasen i branschens historia. Det är svårt att hitta en prisnivå som täcker de tillkommande kostnaderna som onlinehandeln medför och som kunderna är villiga att betala. LÄS MER

 2. 2. KARTLÄGGNING AV VÄRDEFLÖDEOCH IDENTIFIERING AV SLÖSERIERFÖR ÄGGPRODUKTION

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Daniel Wallin Johansson; [2019]
  Nyckelord :Värdeflödeanalys; värdeflödeskarta; slöserier; lean;

  Sammanfattning : Dava Foods i Skara har varit anläggningen för det här examensarbetet där de bearbetar ägg i olika former. För det här arbetet har processen där de tillverkar proteindrycker som säljs till dagligvaruhandel legat i fokus. LÄS MER

 3. 3. Optimalt hyresavtal urhyresgästens perspektiv : En fallstudie av livsmedelsbutikers hyresavtal

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Dana El Malla; [2019]
  Nyckelord :Turnover rent; FMCG; rent structures; Omsättningstillägg; dagligvaruhandel; hyresformer;

  Sammanfattning : Detaljhandeln befinner sig i ett skede av förändring som en effekt av de stora digitala framstegen som skett de senaste åren. Rapporter från fastighetsvärlden vittnar om mängder av butiker och kedjor som tvingats till nedskärningar och i extrema fall, konkurs. LÄS MER

 4. 4. E-handelns påverkan på svenska stadskärnor

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Matilda Ferlander; Isabelle Lindbäck; [2019]
  Nyckelord :Electronic commerce; E-commerce; City center; Retail; Elektronisk handel; E-handel; Stadskärna; Upplevelsehandel; Detaljhandel; Sällanköpshandel; Dagligvaruhandel;

  Sammanfattning : Den elektroniska handeln (e-handeln) har under den senaste tiden haft en stadig positiv utveckling som vi idag börjar se påföljder av. E-handeln leder till förändrade konsumentbeteenden som påverkar den fysiska handeln, i media pratas det om butiksdöden och hur de svenska stadskärnorna ger vika för e-handelns inverkan. LÄS MER

 5. 5. Val av inköpskanal : Hur kan köparpersonligheter påverka?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Felicia Isaksson; Hanna Östmann Hanngren; [2019]
  Nyckelord :E-commerce; convenience goods; attitude; buyer personalities; low-engagement products; habits; living conditions; E-handel; dagligvaruhandel; attityd; köparpersonligheter; lågengagemangsprodukter; vanebeteende; livssituation;

  Sammanfattning : Problembakgrund och problemformulering: Sverige är ett av de länder i världen där ehandel förekommer mest frekvent, dock inte av dagligvaror. Detta är ett problem för de matbutiker som väljer att erbjuda e-handel då det inte är lönsamt. LÄS MER