Sökning: "Dagspress"

Visar resultat 1 - 5 av 322 uppsatser innehållade ordet Dagspress.

 1. 1. Värdmoderskapsprocessen genom medias ögon - En kvalitativ studie om medias framställning av tilltänkta föräldrars väg till barn genom värdmödraskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Melissa Yang; Ajaydip Sidhu; [2019]
  Nyckelord :surrogate mother; intended parents; media; social constructivism; power värdmoder; tilltänkta föräldrar; socialkonstruktivism; makt; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how media in Sweden presents the surrogacy process with the purpose of enhancing knowledge of what ideals and challenges are framed through the intended parents perspective. The empirical material of this study consist of 19 articles that depict the intended parents stories of having been through the surrogacy process, which have been collected from different Swedish newspapers. LÄS MER

 2. 2. Debatten om pornografi i svensk dagspress. En kvalitativ innehållsanalys om debatten om pornografi i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Emma Pejkic; [2019]
  Nyckelord :pornography; regulation; sexual violence; research; feminism; censorship; Andrea Dworkin; Andrew Altman; qualitative content analysis; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The starting point for the modern pornography that exists today was after the first Playboy magazine was released. The rapid spread showed that there was a market for this. The purpose of this paper is to highlight the debate on pornography in Sweden. The survey is done through a content analysis that will analyze eighteen different articles. LÄS MER

 3. 3. Svensk dagspress framställning av Greta Thunberg och den globala klimatstrejken. : En kvalitativ innehållsanalys av gestaltningar i dagspressen.

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Agnes Fransén; [2019]
  Nyckelord :Social movement; Framing; Qualitative content analysis; Swedish daily press; Greta Thunberg;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how the Swedish daily press Dagens Nyheter andSvenska Dagbladet during the period August 2018 until April 2019 portrays the youngactivist Greta Thunberg and the social movement and hashtag #Fridaysforfuture in theirarticles. The analysis has been executed through a qualitative content analysis and framing theory. LÄS MER

 4. 4. De vuxna barnen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Caroline Nyman; [2019]
  Nyckelord :agenda-setting; ensamkommande barn; framing; medicinsk åldersbedömning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur svensk dagspress återger debatten om medicinsk ål-dersbedömning av ensamkommande barn. Studien sträcker sig från januari 2010 till mars 2017. Studiens syfte är att undersöka vilka argument som varit framträ-dande i debatten som förts och studera huruvida det skett en förändring i debat-ten över tid. LÄS MER

 5. 5. Bilden av den amerikanska kvinnan : En studie av svenska reseskildringar från 1850-talet om Amerika och hur författare beskrivit kvinnorna i landet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anthon Cederwall; [2019]
  Nyckelord :Culture meetings; Gender; Image; America USA ; Sweden; thought patterns; Kulturmöten; Genus; Bild; Amerika USA; Sverige; Tankemönster;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar en del av historien med ett nytt perspektiv. Den handlar om hur kvinnor i Amerika/USA skildras utifrån reseskildringar av Fredrika Bremer och Lovisa Mathilda Nettelbladt. LÄS MER