Sökning: "Dagstidning"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet Dagstidning.

 1. 1. The unfair representation of Neurodevelopmental disorders : A quantitative content analysis of the representation of neurodevelopmental disorders in Swedish news media

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Mariam Bafadhl; Therese Lindskog; [2022]
  Nyckelord :Neurodevelopmental disorders; Representation; Dagens Nyheter; Expressen; Stereotypes; Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; Representation; Dagens Nyheter; Expressen; Stereotyper;

  Sammanfattning : Purpose: This study aimed to investigate how neurodevelopmental disorders (NDs) are represented in the Swedish news media. The study can contribute to gaining more excellent knowledge about how Swedish news media such as Dagens Nyheter (DN) and Expressen represent disabilities such as NDs. LÄS MER

 2. 2. Riktiga flyktingar : En undersökning av svenska dagstidningars inramning av flyktingarna från Ukraina 2022

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Moa Wahlborg; [2022]
  Nyckelord :Ukraina; flyktingar; framing; media; dagstidning; agenda-setting;

  Sammanfattning : In what ways are Ukrainian refugees framed in Swedish news media? According to agenda-setting theory the choices made by journalists have a real effect on public opinion and politics. This essay attempts to analyse and clarify the portrayal of the refugees from Ukraine in Swedish newspapers in order to make a contribution to the general research about media framing of refugees. LÄS MER

 3. 3. Teknik bland journalister - en generationsfråga eller en fråga om teknologisk determinism? : En kvalitativ intervjustudie om hur journalister förhåller sig till teknik utifrån olika lång arbetslivserfarenhet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Gösta Larsen; Daniel Paprocki; [2021]
  Nyckelord :journalistrollen; dagstidning; professionalisering; deprofessionalisering; teknikutveckling och medieutveckling;

  Sammanfattning : Journalistbranschen befinner sig i ständig förändring och har genomgått en oerhört omfattande utveckling under lång tid. Både journalistiken och journalisterna påverkas av ett ökande teknikfokus, där webbpublicering är det centrala och där medierna konkurrerar med människors uppmärksamhet i allt större utsträckning. LÄS MER

 4. 4. "Konsten att kombinera alla nyanser av grått" : Utmaningar med att förstå sina kunder inom tidningsbranschen - en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Felicia Dahl Karlsson; Rebecka Bohlin; [2021]
  Nyckelord :Tidningsbranschen; Digital Kundinsikt; Digitalisering; Digital Transformation; Verksamhetsutveckling; Kundinsikt; Dagstidning;

  Sammanfattning : During the last 50 years the newspaper industry has changed rapidly. The digitalization of society is a driving factor of these changes and have led to a globalization of the newspaper industry. Increasingly, the newspaper industry has gone from only publishing news in a physical form to more digital formats. LÄS MER

 5. 5. Stadens syn på landet : Porträttering av landsbygd och glesbygd i Dagens Nyheter 2019

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Rebecka Svenberg; [2021]
  Nyckelord :Constructivism; Otherness; Discourse; Discourse analysis; Rural and urban; Urban norm; Dagens Nyheter; Konstruktivism; Andrafiering; Diskurs; Diskursanalys; Land och stad; Urban norm; Dagens Nyheter;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka den urbana normen i Stockholmsfokuserad nyhetsmedia. De frågeställningar som ligger till grund för studien är: Hur porträtteras landsbygd och glesbygd i en dagstidning med Stockholmsfokus? Kring vilka teman framställs landsbygd och glesbyd? Hur uttrycks relationen mellan land och stad? 41 artiklar har sorterats utifrån tema, nyhetens laddning, porträttering och utifrån om landsbygd nämns i relation till staden. LÄS MER