Sökning: "Dagstidningar"

Visar resultat 1 - 5 av 418 uppsatser innehållade ordet Dagstidningar.

 1. 1. DEN GREKISKA SOMMAREN 2015 - Hur två europeiska dagstidningar återgav Greklands kamp för att få behålla euron

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Leonie Emanuelsson; [2020-04-14]
  Nyckelord :Grekland; Eurokrisen;

  Sammanfattning : During the summer of 2015, there were debates about Greece’s struggle to remain with theeuro as its currency. This thesis will examine the representation of the debate of this problemin two European daily newspapers: Helsingin Sanomat (FIN) and The Irish Times (IRL). LÄS MER

 2. 2. Gestaltning av invandrare i svenska dagstidningar inför riksdagsvalen                               – : Rapportering en vecka innan valet 2010 och 2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Shamal Ghalandari; [2020]
  Nyckelord :Gestaltning; framing theory; invandring och media;

  Sammanfattning : Distrust of the media's reporting on immigration is a topic that has emerged in recent times, and the topic gets even hotter as Sweden has recently experienced an increase in immigration in recent times (and perhaps most specifically in the fall of 2015). On the one hand, some argue that the media gives an exaggerated positive image of immigration while on the other hand the media claims an exaggerated negative image of immigration, this study intends to provide empirical evidence because I believe it is lacking. LÄS MER

 3. 3. Hur porträtteras hedersmord i svenska media under tidsperioden 2015-2016. En diskursanalys.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Wilma Åberg; [2020]
  Nyckelord :Heder; Hedersmord; Media; Dagstidningar; Sverige; Diskursanalys; Immigration.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Media har ett stort utrymme i allmänheten och är ofta det första som bildar en uppfattning hos läsaren om specifika nyhetshändelser. Hedersmord har på senare år fått stort medialt utrymme. LÄS MER

 4. 4. Legitimitet genom den språkliga diskursen : En diskursanalys av Global Times och Hong Kong Free Press gällande protesterna i Hongkong 2019

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ebba Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Diskurs; dagstidningar; Mänskliga Rättigheter; Human Right and Democracy Act of 2019; Protester och Basic Law Discourse; Newspapers; Human Rights; Human Rights and Democracy Act of 2019; Protests and Basic Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats är en diskursanalys av den Kina-ägda tidningen Global Times och Hongkong-ägda Hong Kong Free Press gällande artiklar relaterade till de pågående protesterna i Hongkong. Konflikten tycks ha delats upp i två läger ett som representerar ”fastlands Kina” och ett som representerar ”Hongkongborna”. LÄS MER

 5. 5. Sista spiken i kistan : En diskursanalys av byggbranschens #MeToo upprop

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sophia Boyden; [2020]
  Nyckelord :#Metoo genus diskurs;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar undersöka #MeToo uppropet #sistaspikenikistan som skedde inom svenska byggbranschen under hösten 2017. #Metoo spreds på sociala medier först i USA oktober 2017 efter att Harvey Weinstein skandalen uppdagas. LÄS MER