Sökning: "Dagstidningar"

Visar resultat 16 - 20 av 407 uppsatser innehållade ordet Dagstidningar.

 1. 16. Bråkmakare eller policyskapare? : En innehållsanalys av Gula västarnas uttalanden i två franska dagstidningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Hägerström; [2019]
  Nyckelord :Sociala rörelser; opposition; Gula västarna;

  Sammanfattning : When the French government decided to raise the fuel taxes hundreds of thousands of Frenchmen gathered to protest around the country, and the movement of the Yellow Vests was created. As the internal communication mainly took place over the internet, it allowed a leaderless structure where a large number of participants quickly mobilized. LÄS MER

 2. 17. LÄRARYRKET INRAMAT: : En diskursanalytisk studie av hur svenska mediergestaltat läraryrket inför valen 2010 och 2018

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Erik Löfgren; [2019]
  Nyckelord :Gestaltning; valrörelse; lärare; skolpolitik; diskursanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en fallstudie där gestaltningsteori används för att analysera hur tvåolika typer av svenska tidningsmedier har gestaltat läraryrket i två olika valrörelserdär den skolpolitiska frågan stått i centrum: 2010 och 2018.Materialet utgörs av totalt 114 artiklar som hämtats från dagstidningarna DagensNyheter och Aftonbladet samt från de två fackliga tidningarna Lärarnas Tidning ochSkolvärlden och som alla publicerats under de sista tre veckorna innan respektive val. LÄS MER

 3. 18. Recensera och värdera : en undersökning av hur författarens första och andra verk recenseras i svensk dagspress

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Linnea Möller; Hanna Åberg; [2019]
  Nyckelord :Litteraturkritik; litterära värden; debutanter; recensioner; dagspress; värdebegrepp; stil- och formvärden; kunskapsvärden; emotionella värden; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen avser att undersöka hur en författares första och andra verk värderas i dagspress. Detta görs genom en jämförande kvalitativ undersökning av 54 recensioner från sex svenska dagstidningar: Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen, Sydsvenskan och Göteborgs-Posten. LÄS MER

 4. 19. Beskrivning av våld mot barn i litauiska dagstidningar : En kvalitativ innehållsanalys om hur litauiska dagstidningar beskriver våld mot barn mellan år 2016 och 2018

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ugné Dapkeviciute; [2019]
  Nyckelord :child abuse; neglect; media coverage; Lithuania; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how Lithuanian newspapers described child abuse between the years 2016 and 2018. The study is based on 42 articles about child abuse from Lithuanian newspapers, which were later processed with qualitative content analyzis. LÄS MER

 5. 20. Är vi påväg mot en dansk invandringspolitik? En innehållsanalys om hur dansk invandringspolitik gestaltas i svensk media.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Julia Marcus; [2019]
  Nyckelord :invandringspolitik; dansk invandringspolitik; svensk invandringspolitik; flyktingkris; svensk media; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en kvalitativ studie som skall undersöka hur och vad svenska ledarskribenter skrivit om dansk invandringspolitik under perioden 2005 till 2018. Dansk och svensk invandringspolitik har tidigare forskats mycket om, men hur ett av landets media skriver om grannlandets invandringspolitik finns det ännu utrymme att fortskrida. LÄS MER