Sökning: "Dagvatten"

Visar resultat 1 - 5 av 311 uppsatser innehållade ordet Dagvatten.

 1. 1. Effekten av att separera ett befintligt kombinerat system till separat spill- och dagvatten : Vasastan, Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Terese Bergenstråle; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Provtagningsmetoder för mikroplaster i dagvatten och sediment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Elma Josic; [2019]
  Nyckelord :Mikroplast; Vatten; Sediment; Analys; Provtagningsmetod;

  Sammanfattning : Plast har skapat förutsättningar för oss människor i årtionden på grund av dess breda användningsområde. Det har dock medfört att det förekommer mängder mikroplaster i omgivningen och det är idag ett miljöproblem som behöver åtgärdas. LÄS MER

 3. 3. Demonstrating a phytotechnological design-approach : plant biology in stormwater remediation practice

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Oscar Yachnin; [2019]
  Nyckelord :phytotechnology; phytoremediation; landscape architecture; stormwater management; contamination; pollution;

  Sammanfattning : In this master’s thesis the field of phytotechnology is investigated. Phytotechnology is a collection of largely unexploited methods and processes that aim to employ the abilities of plants to manage contaminants in our environments. LÄS MER

 4. 4. Blommande pärlband : Vilbergsparkens dagvattenstråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Frenzel; [2019]
  Nyckelord :dagvatten; växtgestaltning; våtmarksvegetation; Vilbergen; Norrköping; park;

  Sammanfattning : Intensivare regn och en tätare stadsbyggnad kommer att ställa större krav på både effektivare dagvattenhantering och effektivare nyttjande av ytor. Det är en viktig och självklar funktion hos våra parker att kunna ta hand om dagvatten. LÄS MER

 5. 5. Nutidsbeskrivning av PFAS i dagvatten för området Frösö Park : Med fokus mot reningsmetoder och hur PFAS-situationen ser ut för framtiden

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Tore Johansson; [2019]
  Nyckelord :Urban runoff; PFOA; PFOS; Purification methods;

  Sammanfattning : PFAS is a relatively new group of contaminants with unique characteristics, which in the early 21st century was understood being dangerous for both humans and the environment. In 2008, EFSA published a report on guidelines for human intake of PFAS. LÄS MER