Sökning: "Dagvatten"

Visar resultat 1 - 5 av 349 uppsatser innehållade ordet Dagvatten.

 1. 1. Metal Removal Efficiency of Five Filter Media Intended for use in Road Stormwater Treatment Facilities

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Lovisa Lundgren; [2021]
  Nyckelord :Stormwater; Metal removal efficiency; Filter media; Dagvatten; Metallavskiljningskapacitet; Filtermaterial;

  Sammanfattning : Roads, buildings, vehicles, and human activities cause spreading of pollutants, which partly end up in stormwater. The pollutant load contains solid particles of various size, hydrocarbons, organics, metals, nutrients, and microorganisms, which can have negative effects on water quality of surface-, coastal- and ground waters. LÄS MER

 2. 2. Skyfallsanpassning av bostadsnära miljö : ett gestaltningsarbete av området kring Stjärnhusen i Malmö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Marta Karlström; [2021]
  Nyckelord :skyfall; skyfallshantering; hållbar dagvattenhantering; multifunktionella ytor;

  Sammanfattning : Den 31 augusti 2014 föll ett skyfall i Malmö som vid mättillfället var det största regn sedan mätningar påbörjades i slutet av 1800-talet. Skyfallet beräknades ha en återkomsttid på över 200 år och orsakade översvämningar i stora delar av Malmö. LÄS MER

 3. 3. Plats för vattnet! : ett gestaltningsförslag av en mångfunktionell dagvattendamm i Linköpings Trädgårdsförening

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Viktoria Belwin; [2021]
  Nyckelord :dagvatten; Linköpings Trädgårdsförening; gestaltning; biologisk mångfald; dagvattendamm; pedagogik;

  Sammanfattning : Today our cities are planned based on a vision of the sustainable city. In the sustainable city, distances are short and car journeys are fewer. But how sustainable is the dense city? The green spaces will be fewer, which affects the ecosystem services that the city produces, such as biodiversity and infiltration of stormwater. LÄS MER

 4. 4. Hantering av dagvatten och skyfall med helhetsperspektiv och riskhänsyn – Planering för ett hållbart samhälle

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Tove Rappmann; Norea Cardell; [2021]
  Nyckelord :Integrerad vattenhantering; risk governance; resiliens; samhällsplanering; urbana översvämningar; Höje å; avrinningsområde; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis aims to investigate how two hydrological principles, increased awareness of the whole catchment area and planning urban environments in a smart way with respect to flood risk, can contribute to a more sustainable municipal planning and management of stormwater and cloudbursts. By combining analysis of municipal planning instruments and interviews with professionals with insights into the municipal cloudburst and stormwater management, the study examines how integrating these principles in the planning can contribute to increased resilience, climate adaptation and risk management in urban areas. LÄS MER

 5. 5. Verktyg för inventering av dagvattensystem

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emma Mattsson; [2021]
  Nyckelord :Dagvatten; inventering; dagvattensystem; dagvattenanläggningar; VA; Fieldmaps; vatten;

  Sammanfattning : I den här rapporten beskrivs hur man tillsammans med Bodens kommuns VA-avdelning tagit fram och fält-testat ett inventeringsverktyg för dagvattenutlopp. I rapporten beskrivs tankarna kring utformandet av detta verktyg, syftet med den data som är av intresse, samt hur detta verktyg fungerar i bruk. LÄS MER