Sökning: "Dahlberg"

Visar resultat 1 - 5 av 597 uppsatser innehållade ordet Dahlberg.

 1. 1. Grammatikundervisning som medel för elevers skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Emelie Dahlberg; Jennifer Gran; [2023]
  Nyckelord :Inbäddad grammatik; kontextualiserad grammatikundervisning; lärares grammatiska kunskaper; L1; metalingvistiska aktiviteter; metaspråk; skrivutveckling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Har du digital integritet? : En kvalitativ studie om hur Persuasive Technology påverkar upplevelsen av trygghet, trovärdighet och digital integritet på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Alexandra Olsson; Sara Dahlberg; [2022]
  Nyckelord :Digital Integrity; Persuasive Technology; Ethics; Experience-centered design; Social Media; Digital integritet; Persuasive Technology; Etik; Upplevelsecentrerad design; Sociala medier;

  Sammanfattning : Övergången till det digitala samhället har väckt frågor kring digital integritet och säkerhet. Flera studier visar på användares oro över insamling av personlig data. LÄS MER

 3. 3. ”a text… that shares my wonder”: A Survey of Three Contemporary Examples of Creative Criticism

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Sara Dahlberg; [2022]
  Nyckelord :Literary criticism; Creative Criticism; Affect; Rita Felski; Anne Carson; Doireann Ní Ghríofa; Vivian Gornick; The hermeneutics of suspicion; Paranoid Reading; Eve Kosofsky Sedgwick; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : In the last few decades, dissatisfaction with the prevailing critical paradigm ¬– what Eve Kosofsky Sedgwick as early as 1997 dubbed “paranoid” or “suspicious” reading – has grown significantly. This thesis is a survey of three recent works, The Albertine Workout (2014), Unfinished Business: Notes of A Chronic Re-Reader (2020), and A Ghost in the Throat (2020), that emerge from this discontent. LÄS MER

 4. 4. Enforced Kumbaya

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Zakarias Dahlberg; [2022]
  Nyckelord :United Nations; peacekeeping; local; peace agreements; panel data regressions; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper looks at whether an implementation of a UN operation in a civil conflict effects the signing of local peace agreements. It is limited to the Africa and Middle East regions. The theory applied, and tested, is the Liberal Peace Theory. To test the question a new dataset is constructed by merging disparate datasets and data into one. LÄS MER

 5. 5. När två olika världar möts : En studie om övergången mellan förskolan och förskoleklass utifrån lärarnas perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Alicia Mathiesen; Veronica Johansson; [2022]
  Nyckelord :Anknytning; kommunikation; meningsskapande; samverkan; trygghet; övergången till förskoleklass;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur arbetet med en övergång mellan förskola och förskoleklassen ser ut utifrån lärarnas perspektiv. Studien som presenteras i examensarbetet har gjorts i en specifik kommun för att få en inblick om hur arbetet med övergångar genomförs. LÄS MER