Sökning: "Dajana Kalman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Dajana Kalman.

 1. 1. Förhållandet mellan skatteavtal och intern rätt inom EU - En fallstudie om skatteavtalet mellan Sverige och Portugal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Dajana Kalman; [2021]
  Nyckelord :EU-rätt; skatterätt; folkrätt; skatteavtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : With increased globalization in the world, there are more cross-border situations between two countries that in one way or another affect both companies and individuals. This essay focuses on what, for tax purposes, can happen to the individual in a cross-border situation. LÄS MER

 2. 2. Lagligheten i användandet av sexdockor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Dajana Kalman; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; kriminalisering; sexdockor; barnpornografibrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sexleksaker är inget nytt fenomen. Det är en industri som har funnits länge och precis som med all annan industri så har den utvecklats. Även om sexdockan inte är ett nytt fenomen så har den kommit att få en helt ny innebörd. LÄS MER