Sökning: "Dakotaindianer"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Dakotaindianer.

  1. 1. Tro på herren, hjälp din nästa och lita inte på indianen : Formandet av ett svenskt-amerikanskt kollektivt minne i efterdyningarna av Dakotakonflikten 1862

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

    Författare :Gabriel Rudolf; [2011]
    Nyckelord :Dakotaindianer; Minnesota; Emigration; Kollektivt minne;

    Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate how the Dakota conflict in 1862 affected the Swedish immigrants in Minnesota and how the collective memory was shaped in that particular group of people. To examine the contents of the collective memory this essay uses the theories of Halbwachs on collective memory as well as Orm Øverlands theories on creating an identity and ethnic memory in USA since the concepts of collective memory and the process of creating an identity is connected on a basic level. LÄS MER