Sökning: "Dalia Abdul Razeq"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dalia Abdul Razeq.

  1. 1. Varför modersmålsundervisning? -Elever och lärare berättar

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Dalia Abdul Razeq; Marie Horneij; [2010]
    Nyckelord :andraspråksinlärning; modersmålsundervisning; tvåspråksklass;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka vad elever, klasslärare och modersmålslärare tycker om modersmålsundervisningen. Ett annat perspektiv i undersökningen är att ta del av lärarnas åsikter kring vilken betydelse modersmålsundervisningen har för andraspråksinlärningen. LÄS MER