Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Förklaringsmodeller och behandlingsmodeller kring mäns våld mot kvinnor : En litteraturstudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Dalia Hassan; Marylou Danehkar; [2011]
    Nyckelord :literature review; men’s violence against women; theoretical perspectives; explanatory models; treatment models; litteraturstudie; mäns våld mot kvinnor; teoretiska utgångspunkter; förklaringsmodeller; behandlingsmodeller.;

    Sammanfattning : .... LÄS MER