Sökning: "Damir Sadic"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Damir Sadic.

 1. 1. FE analysis of interlocking C3C solid concrete blocks without casting

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Emina Deumic; Damir Sadic; [2011]
  Nyckelord :Concrete blocks; Retaining wall; Temporary construction; Overturning; Finite Element Model; Betongblock; Stödmur; Tillfälliga konstruktioner; Vältning; Finita Element Modell;

  Sammanfattning : Solid concrete Lego blocks can be used as temporary retaining wall systems or as wall separators between different materials such as sand, salt, compost, etc. The advantage of concrete blocks is that you can create temporary constructions. It is easy to move or expand the constructions when no casting is required between the blocks. LÄS MER

 2. 2. Knäckning av träreglar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Damir Sadic; Max Gröndahl; [2010]
  Nyckelord :Böjstyvhet; knäcklast; randvillkor; gipsskivor; träregelvägg; knäckning;

  Sammanfattning : En stor andel av Sveriges enfamiljshus byggs i trä. Väggen i ett sådant hus är typiskt en skivbeklädd regelvägg. Målet med detta examensarbete är att studera lastkapaciteten hos träreglar i sådana väggar. Olika randvillkor gäller i de tre olika uppställningarna som studerats. LÄS MER