Sökning: "Dan Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Dan Andersson.

 1. 1. Unga leder unga : Ett utvecklingsarbete som tränar ledarskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Andersson Sofia; Andersson Dan; [2020]
  Nyckelord :Ansvarskänsla; Fritidshem; Inre värde; Intellektuell handling; Självförtroende; Socialt med-vetande; Äventyrspedagogik;

  Sammanfattning : Detta utvecklingsarbete hade som syfte att utveckla elevers ledarskapsförmåga samt ansvarskänsla och göra det med hjälp av äventyrspedagogik som metod. Arbetet var inspirerat av en aktionsforskningsmetod och konstruerades efter Rönnermans (1998) spiral, planera-agera-observera-reflektera. LÄS MER

 2. 2. Lost in translation : A qualitative study regarding the translation process of social media activities.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Mikaela Andersson; Louise Petersson; [2017]
  Nyckelord :Social media; Translation process; KPIs; Qualitative metrics; Quantitative metrics; Data collection; Data analysis;

  Sammanfattning : Authors: Mikaela Andersson & Louise Petersson Suporvisor: Dan Halvarsson Examiner: Åsa Devine Title: Lost in translation - A qualitative study regarding the translation process of social media activities Keywords: Social media, Translation process, KPIs, Qualitative metrics, Quantitative metrics, Data collection, Data analysis Background: Social media as marketing tools have created many opportunities for marketers and companies that want to increase the social media use. However, the vast amount of data has generated many question marks, so there is a great need to understand how the translation process of social media activities is proceeding to have the ability to understand the effectiveness of the activities. LÄS MER

 3. 3. Dan Andersson

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Svante Boström; [2016]
  Nyckelord :Kolarhistorier; Kolvaktarens visor; Lenin; Marx; Klassmedvetande; Lukács; Marxism; Dan Andersson; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : En marxistisk litteraturanalys av klassmedvetandet som tematik i Dan Anderssons tidiga prosa och lyrik representerat av Kolarhistorier och Kolvaktarens visor. Syftet är att politisera Dan Andersson och rikta fokus mot det klassmässiga innehållet i hans texter snarare än att fokusera på hans psykologisk-biografiska historia, vilket har varit den tidigare forskningens främsta intresse. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering och automatisering av revisionen : Hur kan den påverka samt hanteras av branschen?

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Joakim Andersson; Tim Engström; [2016]
  Nyckelord :Future of auditing; continuous auditing; digitalization; automation; Framtidens revision; löpande revision; digitalisering; automatisering;

  Sammanfattning : I den rådande ekonomiska miljön tenderar företag att använda sig av IT-system i högre utsträckning för att dokumentera och processa affärstransaktioner. Digitalisering ses som en drivkraft till de mest grundläggande och långsiktiga förändringarna i samhället och Digital i realtid ses som en viktig trend de kommande 10-20 åren för redovisnings- och revisions-branschen. LÄS MER

 5. 5. Användbarhetstestning - ur en programmerares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :Dan Andersson; [2015]
  Nyckelord :användbarhet; asp.net; diflex; testning; effektivitet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : MarketTools är ett auktionsverktyg som har skapats av Diflex AB. Ett auktionsverktyg som är jämförbart med ”Blocket” eller ”eBay”, fast som är specialiserat för större auktioner så som till exempel lantbruksmaskiner eller bilar. Grunden var redan skapad och det fanns en fungerade hemsida, www.markettools. LÄS MER