Sökning: "Dan Bäst"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Dan Bäst.

 1. 1. Single Sign On med Azure AD Connect

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Dan Bohman; [2016]
  Nyckelord :AD; Azure; Azure AD Connect; Active Directory; Federated domain;

  Sammanfattning : Den här rapporten handlar om Azure AD Connect och Single/Simplified Sign On. Användare och kunder idag ställer större krav för enklare inloggning och en mer sömlös upplevelse för åtkomst till alla IT-tjänster. LÄS MER

 2. 2. Gingival retraktion i samband med ortodontisk behandling- En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Dan Håkansson; [2013]
  Nyckelord :Ortodonti; Parodontologi; Gingival retraktion; Litteraturöversikt; Tandreglering;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturöversikt är att besvara frågeställningen, hur vanligt förekommande är gingival retraktion vid ortodontisk behandling? Nollhypotesen var, gingival retraktion har inget samband med ortodontisk behandling. Sökning gjordes på en databas (http://www.ncbi.nlm. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta förebyggande mot mobbning – Pedagoger i år 1-6 berättar om mobbning och förebyggande arbetssätt.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Nicole Mårtensson; Emma Salomonsson; [2009]
  Nyckelord :Mobbning; Pedagogperspektiv; förebyggande åtgärder; Olweus; SET;

  Sammanfattning : Vårt examensarbete handlar om mobbning i skolan sett ur pedagogers olika perspektiv. Arbetet är uppbyggt kring forskning som rör mobbning och intervjuer med yrkesverksamma pedagoger i Malmö och Helsingborg. LÄS MER

 4. 4. Sverigefonder eller Investmentbolag : En jämförande studie med avseende på risk och avkastning mellan åren 1999 - 2008

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Dan Metlik; Irene Revholm; [2009]
  Nyckelord :sverigefonder; investmentbolag;

  Sammanfattning : För en investerare finns flera olika typer av investeringar att välja mellan där två av dessa är investmentbolag samt aktiefonder. Avkastningen för de båda alternativen bör avspegla risken vilken respektive investering besitter. LÄS MER

 5. 5. Evertiles : All you need is tiles!

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Dan Sjödahl; Liselotte Heimdahl; Olle Lundahl; Tobias Oldegren; [2008]
  Nyckelord :Spel; Flash; Flash-spel; Webspel; Evertiles; BTH; Blekinge Tekniska Högskola; Digitala Spel; Game; Flash; Flash-game; Webgame; Evertiles; BTH; Blekinge Institute of Technology; Digital Games;

  Sammanfattning : Evertiles är ett spel producerat av Olle Lundahl, Liselotte Heimdahl, Tobias Oldegren och Dan Sjödahl. Vårt mål med spelet var att vi ville göra ett onlinespel centrerat kring att spelaren skulle samla på saker och att spelare skulle mäta sina prestationer mot varandra för att se vem som är bäst. LÄS MER