Sökning: "Dan Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Dan Eriksson.

 1. 1. The GDPR's lawful basis of legitimate interest : Advice and review regarding the balancing operation as of GDPR Article 6.1 (f)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Dan Eriksson; [2019]
  Nyckelord :GDPR; lawful basis; legitimate interest; balancing of interests; gdpr article 6;

  Sammanfattning : The objective of the thesis is to analyse law, case law, recommendations and opinions and to some extent legal doctrine to produce commercially viable advice (in other words, a check-list) on what to think about when conducting a balancing test as of GDPR Article 6.1 (f) ... LÄS MER

 2. 2. Att sylta eller inte sylta : En analys av fermenteringsmetoder beskrivna i svenska kok- och hushållsböcker under perioden 1736 - 1920

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan; Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Oskar Eklund; Dan Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Fermentation; History; Household; cookbooks; Meal history; Fermentering; Historia; Hushåll; Kokböcker; Måltidshistoria;

  Sammanfattning : Historiskt sett har fermenteringsmetoder främst använts för livsmedelskonservering, och därmed i överlevnadssyfte. Idag växer intresset för fermentering men utifrån nya intresseområden såsom för det ökade näringsinnehållet och metodernas smakförhöjande egenskaper. LÄS MER

 3. 3. Konstruktions- och egenskapsberäkning av stålregelstommen CasaBona

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Filip Hultgren; Emelie Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Stål; hållbarhet; lågenergi;

  Sammanfattning : Abstract This degree project was conducted in cooperation between students at Karlstad University and the company SmartMove with the employer and CEO Dan Eriksson. Today, the construction industry faces major challenges. LÄS MER

 4. 4. Värdebaserad vård, Styrmodellen som sätter patienten i fokus - En studie om ekonomistyrning på Sahlgrenska Universitetssjukhus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Jakob Eriksson; Dan Fröjd; [2016-06-15]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; Värdebaserad vård; Offentlig verksamhet; Sahlgrenska Universitetssjukhus;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar ekonomistyrning i praktiken och hur implementeringen av Michael Porters teori om värdebaserad vård har gjort avtryck i en offentligt styrd organisation i detta fall Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Inom sjukhusorganisationer sätts mål på nationell, regional, områdes och kliniknivå. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av handhållen 3D-skanner DotProducts DPI-8

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Pär Stolpe Diamant; Dan Eriksson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Within the measurement technology area, an easy to use 3D-scanner to create three-dimensional point cloud has entered the market. Compared to traditional laser scanning, data collection is done quickly and at low cost. This kind of equipment is carried with one hand, and registered objects are presented in the display of the equipment. LÄS MER