Sökning: "Dan Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Dan Johansson.

 1. 1. INTRÄDE OCH PRISER PÅ KONCENTRERADE MARKNADER

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Dan Johansson; [2018-09-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this essay I measure the competitiveness of the Swedish market for dry cleaning for consumers. I do this by studying the number of producers and consumers on geographically separated markets. This is done according to a method originally established by economists Bresnahan and Reiss. LÄS MER

 2. 2. Specialistsjuksköterskans deltagande i larmverksamhet hospitalt

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Christoffer Johansson; Dan Svanström; [2018]
  Nyckelord :Nurse anesthetist; Intensive care nurse; Nursing; Trauma activation; Teamwork; Communication; Qualitative study.; Anestesisjuksköterska; Intensivvårdssjuksköterska; Omvårdnad; Traumalarm; Teamarbete; Kommunikation; Kvalitativ studie.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid svårt skadade patienter alternativt sviktande vitalparametrar dras ett traumalarm nivå ett på sjukhusen. Vid nivå ett larm samlas ett större antal interprofessionella specialister inom vården, bland andra specialistsjuksköterskor för att assistera vid luftvägen. LÄS MER

 3. 3. Stability Analysis of Non-overflow Section of Concrete Gravity Dams : A Longtan Dam case study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi; Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

  Författare :Lukas Johansson; Dan Valtersson; [2018]
  Nyckelord :RCC; Longtan Dam; Limit states; seepage; FEM;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Person till person kommunikation : Sociala mediers inverkan på det uppkopplade samhället

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Dan Kärrholm; Henrik Johansson; [2016]
  Nyckelord :Media Technology; Communication; Face to Face; Social Media; Medieteknik; Kommunikation; Person till Person; Sociala Medier;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats undersöker eventuella risker för person till person kommunikation som kan härstammar i användning av moderna tekniken och de sociala medierna. Syftet är att ta reda på vilka konsekvenser som förekommer när man överkonsumerar modern teknik och diverse sociala medier (t.ex. Facebook, Twitter, instagram och Myspace). LÄS MER

 5. 5. Slösa inte med patientens tid : En kvantitativ studie om ambulanssjukvårdens tid med strokepatienten

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Andreas Bengtsson; Dan Johansson; [2016]
  Nyckelord :stroke; ambulanssjuksköterska; tid på plats; riktlinjer; vårdmöte; journalgranskning;

  Sammanfattning : I Sverige drabbas cirka 30 000 personer av stroke varje år. Stroke kan vara ett livshotande tillstånd med hög mortalitet samt är den främsta orsaken till neurologiskt handikapp och kan innebära ett livslång lidande. LÄS MER