Sökning: "Dan Kenttä Sköllermark"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Dan Kenttä Sköllermark.

 1. 1. Fallenhet för matematik : Lärares och elevers upplevelser av arbete med att motivera elever med fallenhet för matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Kerstin Dahlberg; Dan Kenttä Sköllermark; [2019]
  Nyckelord :lust; motivation; fallenhet för matematik; högpresterande elever;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur elever med fallenhet för matematik motiveras i undervisningen av läraren. Studien undersöker huruvida elevernas upplevelser av arbetet med att motiveras i matematikundervisningen stämmer överens med lärarnas syn på detta. LÄS MER

 2. 2. Lärares upplevelser av fortbildningar : En studie om hur lärare upplever Matematiklyftet och Räkna med Västerås

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Kerstin Dahlberg; Dan Kenttä Sköllermark; [2018]
  Nyckelord :fortbildning; Räkna med Västerås; Matematiklyftet; kollegialt lärande;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker vi fyra lärares upplevelser av fortbildningarna Matematiklyftet och Räkna med Västerås samt om dessa har påverkat lärares planering och undervisning inom ämnet matematik. Vi undersöker om lärarna upplever att de får användbara verktyg samt stöd av fortbildningarna. LÄS MER