Sökning: "Dan Li"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Dan Li.

 1. 1. Förskolans möte med nyanlända familjer : En kvalitativ studie om förskollärares erfarenheter av att introducera nyanlända familjer i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Dan Li; [2020]
  Nyckelord :förskollärare; kommunikation; nyanlända; multimodal; sociokulturellt perspektiv; interkulturellt förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare beskriver kommunikation med nyanlända familjer vid introduktion på förskolan med förankring i det sociokulturella perspektivet och det interkulturella perspektivet. Studien har en kvalitativ ansats och använder semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod där fem förskollärare från två förskolor har intervjuats. LÄS MER

 2. 2. Clustering and forecasting for rain attenuation time series data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Jing Li; [2017]
  Nyckelord :Clustering; Time series Forecasting; Rain attenuation; Machine learning; Unsupervised learning; ; klustring; Tidsserieprognoser; Regn dämpning; Maskininlärning; Unservervised learning; ;

  Sammanfattning : Clustering is one of unsupervised learning algorithm to group similar objects into the same cluster and the objects in the same cluster are more similar to each other than those in the other clusters. Forecasting is making prediction based on the past data and efficient artificial intelligence models to predict data developing tendency, which can help to make appropriate decisions ahead. LÄS MER

 3. 3. Örebro Hockey : från folktom arena till publikfest

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Johanna Helgesson; Lina Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Örebro Hockey; SHL; ice hockey; experience industry; arena experience; event; Örebro Hockey; SHL; ishockey; upplevelseindustri; arenaupplevelse; event;

  Sammanfattning : Inledning: Svensk ishockey har under de senaste decennierna utvecklats till att bli en upplevelse­­­industri, vilket gör upplevelsen i arenan allt viktigare. En ishockeymatch säljs numer som en helhetsupplevelse, vilket ställer krav på klubbens utformning av arena­upplevelsen. LÄS MER

 4. 4. The diffusion study on Chinese outbound tourism —Based on “diffusion of innovations” theory

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Kulturgeografi

  Författare :Dan Li; [2015]
  Nyckelord :Chinese outbound tourism; diffusion theory; diffusion of innovations;

  Sammanfattning : From 1983 in which year Chinese people started being allowed to travel to the first outbound destination to nowadays that more than 150 countries have signed the ADS (approved destination status) with Chinese government, Chinese outbound tourism had a great progress in 32 years. During these years, more and more Chinese tourists could be seen in different places in the world. LÄS MER

 5. 5. A Web- and App- Based Interaction System Bridging the Gap between Patients and Doctors

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem; Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

  Författare :Zehua Li; Dan Luo; [2014]
  Nyckelord :Apache; Android; CakePHP; e-health;

  Sammanfattning : In modern society, people are lack of physical activity and have a poor eating habit. A sedentary lifestyle causes an increase of disease and death rate among European Union. Compared to the general population, people with Several Mental Illness(SMI) suffer more from poor health condition. Thus the project, as a part of the LIFEHOPE. LÄS MER