Sökning: "Dan Lukas Eriksson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Dan Lukas Eriksson.

 1. 1. Träslag i kvarnar : En träslagsundersökning av kvarnverken i väderkvarnarna i Eksta socken, Gotland

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Lars Erik Ludvig Eriksson; [2014]
  Nyckelord :mill; windmill; windmill machinery; types of wood; Gotland; Eksta; kvarn; väderkvarn; träslag; kvarnverk; Gotland; Eksta;

  Sammanfattning : Då den nuvarande kunskapen om vilka träslag det är i de olika delarna av kvarnverken i gotländska väderkvarnar baserar sig på bristfälliga muntliga uppgifter, har författaren tagit totalt 59 träprov från sju väderkvarnar i Eksta socken, Gotland, och genom mikroskopanalys försökt identifiera träslagen. Resultaten gav fyra olika träslag (furu, ek, oxel och björk) till totalt nio olika delar. LÄS MER

 2. 2. Kär och galen eller sansad och professionell - en granskning av TV-serierna House och Grey's Anatomy

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Leo Dan Lukas Eriksson; Charlotte Anderberg; [2007]
  Nyckelord :innehållsanalys; House; Grey s Anatomy; genus; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Då media spelar en allt större roll i våra vardagliga liv, med förebilder och yrkesval som inspirerar och influerar oss är det viktigt att se hur dessa framställs. Vi har valt att närmare granska två populära serier i tv som båda delar sjukhustema. LÄS MER