Sökning: "Dan Spets"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Dan Spets.

 1. 1. När rektor sätter lön - röster om den individuella lönesättningen i skolan

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Dan Collberg; [2004]
  Nyckelord :individuell lönesättning; ledarskap; rektor; skolan;

  Sammanfattning : Genom Avtal 2000 ändrades lönesystemet för lärare så att de som sista grupp på tjänstemannasidan fick individuella löner. Rektors nya roll som lönesättare av lärares prestationer ställer många ledarskapsfrågor på sin spets: rektors närhet och legitimitet, möjligheterna att hålla sig informerad om vad som sker på skolan och inte minst rektors kommunikativa förmågor. LÄS MER

 2. 2. Meddelarskyddet ur ett journalistiskt perspektiv - särskilt om tystnadsplikten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Lind; [2002]
  Nyckelord :Statsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar det tryckfrihetsrättsliga meddelarskyddet ur ett journa- listiskt perspektiv. Särskilt utrymme har journalistens tystnadsplikt i förhål- lande till sin källa givits. Med meddelarskydd avses i uppsatsen meddelar- och anskaffarfriheten, ano- nymitetsskyddet och, som en egen, klart avgränsad del, efterforsknings- förbudet. LÄS MER