Sökning: "Dan Stenberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Dan Stenberg.

 1. 1. Maskininlärning som instrument för att analysera Twitter : En studie kring datahantering på Twitter för tillämpning på riktad marknadsföring

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Leo Rönnbäck; Dan Strandberg; Louise Stenberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Marketing in social media becomes increasingly more common in today's society thanks to the rapidly expanding digitalization, while the interest and integration of machine learning in everyday products and services has increased. The purpose of this paper is to investigate the possibility of determining the interests of Twitter users from their everyday tweets with the help of machine learning and thus target relevant advertising. LÄS MER

 2. 2. Företagsanalys av Stena Sfären

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Lindgren; Erik Stenberg; Sarah Villa; [2007-10-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problembeskrivning: Stena Sfären med dess bolag har en anknytning till Göteborg och den sjöfartsnäring som var en blomstrande bransch under efterkrigstiden. Stena Sfären har haft en mycket god tillväxt de senaste åren. LÄS MER